ด้ามเลื่อน

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

Sliding T-Handles The sliding bar gives many options for leverage within a given space. Fitted with a spring-loaded ball bearing socket retainer.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

Sliding T-Handles The sliding bar gives many options for leverage within a given space. Fitted with a spring-loaded ball bearing socket retainer.

UNIOR : เครื่องมือช่าง

ด้ามเลื่อนขนาด 1/2"

UNIOR : เครื่องมือช่าง

ด้ามเลื่อนขนาด 3/4"

SATA : เครื่องมือช่าง

ด้ามเลื่อน SQ.DR.1/2"-3/4" มาตรฐาน ANSI B107.10M DIN 3122

SATA : เครื่องมือช่าง

ด้ามเลื่อน SQ.DR.1/4"-3/8" มาตรฐาน ANSI B107.10M DIN 3122

ASAHI TOOLS เครื่องมือช่าง

ด้ามเลื่อน ASAHI ขนาด SQ.DR. 1/2" และ 3/4" มีขนาดให้เลือกทั้ง 10 และ 20 นิ้ว

FORCE

8032115 1/4" SLIDING T HANDLE 115MML. ด้ามเลื่อนตัวที

FORCE

8033165 3/8" SLIDING T HANDLE 165MML รายละเอียดสินค้า ด้ามเลื่อนตัวที

FORCE

ด้ามเลื่อน 1/2" FORCE 8034250 1/2" SLIDING T HANDLE 250MML

FORCE

ด้ามเลื่อน 1/2" FORCE 8034300 1/2" SLIDING T HANDLE 300MML

FORCE

8036450 3/4"DR. SLIDING T HANDLE ด้ามเลื่อนตัวที 3/4"

FORCE

8036500 3/4" SLIDING T HANDLE 500MML ด้ามเลื่อนตัวที 3/4"

FORCE

8038550 1" SLIDING T HANDLE ด้ามเลื่อนตัวที 1" FORCE

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ด้ามข้อต่อแบบยาว มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/2 - 1/4 นิ้ว

TEKIRO

ด้ามเลื่อน SQ.DR 1/2 ความยาว 10 นิ้ว

KOCHE

ด้ามเลื่อน แข็งแรงทนทาน มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/2 x 12 - 3/8 x 8 นิ้ว

STANLEY : เครื่องมือช่าง

ด้ามเลื่อนตัวทีชุบเงา มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/2 - 3/8 นิ้ว

STANLEY : เครื่องมือช่าง

ด้ามเลื่อนตัวทีชุบเงา ขนาด 3/4 นิ้ว

WINTON

ด้ามเลื่อน มีใหัเลือก 2 ขนาด 1/2 x 12 - 3/4 x 20 นิ้ว

YAMOTO

ด้ามเลื่อนขนาด 165 มม. สแควร์ไดรฟ์ 3/8 นิ้ว

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ด้ามเลื่อนตัวที วัสดุโครมวานาเดียมขัดเงา ความยาว 640 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ด้ามเลื่อนตัวที วัสดุโครมวานาเดียมขัดเงา สวยทนทาน ความยาว 485 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ด้ามเลื่อนตัวทีวัสดุโครมวานาเดียมขัดเงา ความยาว 250 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ด้ามเลื่อนขนาด 165 มม. สแควร์ไดรฟ์ 3/8 นิ้ว

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ด้ามเลื่อนขนาด 105 มม. สแควร์ไดรฟ์ 1/4 นิ้ว