ด้ามเลื่อน

UNIOR : เครื่องมือช่าง

ด้ามเลื่อนขนาด 1/2"

UNIOR : เครื่องมือช่าง

ด้ามเลื่อนขนาด 3/4"

TEKIRO

ด้ามเลื่อน SQ.DR 1/2 ความยาว 10 นิ้ว

KOCHE

ด้ามเลื่อน แข็งแรงทนทาน มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/2 x 12 - 3/8 x 8 นิ้ว

STANLEY : เครื่องมือช่าง

ด้ามเลื่อนตัวทีชุบเงา มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/2 - 3/8 นิ้ว

STANLEY : เครื่องมือช่าง

ด้ามเลื่อนตัวทีชุบเงา ขนาด 3/4 นิ้ว

YAMOTO

ด้ามเลื่อนขนาด 165 มม. สแควร์ไดรฟ์ 3/8 นิ้ว

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ด้ามเลื่อนตัวที วัสดุโครมวานาเดียมขัดเงา ความยาว 640 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ด้ามเลื่อนตัวที วัสดุโครมวานาเดียมขัดเงา สวยทนทาน ความยาว 485 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ด้ามเลื่อนตัวทีวัสดุโครมวานาเดียมขัดเงา ความยาว 250 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ด้ามเลื่อนขนาด 165 มม. สแควร์ไดรฟ์ 3/8 นิ้ว

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ด้ามเลื่อนขนาด 105 มม. สแควร์ไดรฟ์ 1/4 นิ้ว