ข้อต่อบล็อก

SATA : เครื่องมือช่าง

ข้อต่อธรรมดา SQ.DR.1/2" - 3/4" มาตรฐาน ANSI B107.10M DIN 3123

SATA : เครื่องมือช่าง

ข้อต่อกดปุ่มล็อค SQ.DR.1/2" มาตรฐาน ANSI B107.10M DIN 3123

SATA : เครื่องมือช่าง

ข้อต่อกดปุ่มล็อค SQ.DR.3/8" มาตรฐาน ANSI B107.10M DIN 3123

SATA : เครื่องมือช่าง

ข้อต่อ SQ.DR.1/4" - 3/8" มาตรฐาน ANSI B107.10M DIN 3123

SATA : เครื่องมือช่าง

ข้อต่อดอกไขควง SQ.DR.1/4" x 1/4" มาตรฐาน ANSI B107.10M

ASAHI TOOLS เครื่องมือช่าง

ข้อต่อบล็อก ASAHI มีให้เลือกทั้งขนาด SQ.DR. 1/2" และ 3/4"

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

หัวต่อด้ามสไลด์ มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/2 - 1/4 นิ้ว

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ข้อต่อดอกไขควง มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/2 x 5/16 - 1/4 x 1/4

TEKIRO

ข้อต่อบล็อก SQ.DR 1/2 ความยาว 10 นิ้ว #SK-EB10

KOCHE

ข้อต่อลม ขนาด 1 นิ้ว

KOCHE

ข้อต่อลม มีขนาดให้เลือก 1/2 - 3/4 นิ้ว

KOCHE

ข้อต่อบล็อก มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/2 - 3/8 นิ้ว

KENNEDY

ข้อต่อบล็อก ขนาดสแควร์ไดรฟ์ 1/4 นิ้ว

STANLEY

ข้อต่อบล็อก สแควร์ไดรฟ์

WINTON

ข้อต่อบล็อก มีขนาดให้เลือก ตั้งแต่ 3 - 10 นิ้ว

YAMOTO

สำหรับสวมเพื่อเปลี่ยนหัวสแควร์ไดรฟ์

YAMOTO

ข้อต่อ มีขนาดความยาวให้เลือก 75 - 150 - 250 มม.

KENNEDY

ข้อต่อบล็อกวัสดุโครมวานาเดียม

KENNEDY

สำหรับสวมเพื่อเปลี่ยนหัวสแควร์ไดรฟ์ (สี่เหลี่ยม) ให้สามารถใช้ดอกขันหกเหลี่ยมได้

KENNEDY

ข้อต่อมีระบบล็อคลูกบล็อกในตัว ความยาว 375 มม.

KENNEDY

ข้อต่อบล็อกวัสดุโครมวานาเดียมขัดเงา มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 3 - 10 นิ้ว

KENNEDY

ข้อต่อรุ่นมาตรฐานวัสดุโครมวานาเดียม ด้ามยาว 3 - 18 นิ้ว

KENNEDY

สำหรับสวมเพื่อเปลี่ยนหัวสแควร์ไดรฟ์ (สี่เหลี่ยม) ให้สามารถใช้ดอกขันหกเหลี่ยมได้

KENNEDY

ข้อต่อบล็อกวัสดุโครมวานาเดียม มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/2 - 3/8 SQ DR

KENNEDY

ข้อต่อยาวขนาด 300 มม. สแควร์ไดรฟ์ 3/8 นิ้ว

KENNEDY

ข้อต่อบล็อก ขนาดสแควร์ไดรฟ์ 1/4 นิ้ว

KENNEDY

ข้อต่อสแควร์ไดรฟ์ 1/4 นิ้ว มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 50 - 250 มม.

KENNEDY

ข้อต่อสแควร์ไดรฟ์ 1/4 นิ้ว มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 50 - 250 มม.