ข้อต่ออ่อน

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

Manufactured from high quality chrome molybdenum steel. Black oxidised finish with permanent laser etched markings. Sizes 1/2” and above feature a hole to accommodate a pin and ring to prevent accidental removal for added security.

SATA : เครื่องมือช่าง

ข้ออ่อน SQ.DR.1/2" (METRIC) ANSI B107.10M DIN 3123 มีหลายขนาดให้เลือก

SATA : เครื่องมือช่าง

ข้ออ่อน SQ.DR.1/4"-3/8" มาตรฐาน ANSI B107.10M DIN 3123

ASAHI TOOLS เครื่องมือช่าง

ข้ออ่อน ASAHI ขนาด SQ.DR. 1/2"

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ข้อต่ออ่อน มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/4 - 1/2 นิ้ว

TEKIRO

ข้ออ่อน SQ.DR 1/2 ขนาด 73 มม.

KOCHE

ข้ออ่อนลม มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/2 - 1 นิ้ว

KOCHE

ข้อต่ออ่อนยาว 1/4"

KOCHE

ข้ออ่อนบล็อค มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/2 - 3/8 นิ้ว

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ข้อต่ออ่อน ขนาดสแควร์ไดรฟ์ 1/4 นิ้ว

STANLEY : เครื่องมือช่าง

ข้อต่ออ่อน ขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/2 - 3/8 นิ้ว

WINTON

ข้ออ่อน ขนาด 1/2 นิ้ว

YAMOTO

ข้อต่อชนิดปรับมุมได้ 180 องศา

YAMOTO

ข้ออ่อนสำหรับต่อด้ามขันในพื้นที่จำกัด สแควร์ไดรฟ์ 3/8 นิ้ว

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ด้ามฟรีปรับหมุนซ้าย-ขวาได้ 24 ฟัน ด้ามเหล็ก เพื่องานระดับมืออาชีพ ความยาว 500 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ข้อต่อชนิดปรับมุมได้ 180 องศา

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ข้ออ่อนสำหรับต่อด้ามขันในพื้นที่จำกัด สแควร์ไดรฟ์ 3/8 นิ้ว

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ข้อต่อสแควร์ไดรฟ์ 1/4 นิ้ว ขนาด 150 มม.