ข้อลด ข้อเพิ่ม

SATA : เครื่องมือช่าง

ข้อลด ข้อเพิ่ม SQ.DR.1/2" x 3/8" มาตรฐาน ANSI B107.10M DIN 3123

SATA : เครื่องมือช่าง

ข้อต่อดอกไขควง SQ.DR.1/4"-3/8"-1/2" มาตรฐาน ANSI B107.10M

UNIOR : เครื่องมือช่าง

ข้อต่ออ่อน ขนาด 1/2"

UNIOR : เครื่องมือช่าง

ข้อลดขนาด 3/4"

UNIOR : เครื่องมือช่าง

ข้อเพิ่มขนาด 3/4

UNIOR : เครื่องมือช่าง

ข้อลดลมขนาด 1"->3/4"

UNIOR : เครื่องมือช่าง

หัวขัน ขนาด 1/2"

ASAHI TOOLS เครื่องมือช่าง

ข้อลดบล็อก ASAHI ขนาด SQ.DR. 3/4" - 1/2"

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ข้อลด มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/4Fx3/8M - 1/2Fx3/2M

KOCHE

ข้อลดลม มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 3/8 F x 1/2 M - 3/4 F x 1 M นิ้ว

KOCHE

ข้อลดลม มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/2 F x 3/8 M - 1 F x 3/4 M นิ้ว

KOCHE

ข้อลด มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/2 F x 3/4 M - 3/8 F x 1/2 M นิ้ว

KOCHE

ข้อลด มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 3/8 F x 1/4 M - ขนาด 3/4 F x 1/2 M นิ้ว

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ข้อต่อบล็อกสำหรับลด-เพิ่มขนาดสแควร์ไดรฟ์ของด้าม เพื่อใช้กับลูกบล็อกขนาดที่ต้องการ

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ข้อต่อบล็อกสำหรับลด ขนาดสแควร์ไดรฟ์ของด้าม เพื่อใช้กับลูกบล็อกขนาดที่ต้องการ

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ข้อต่อบล็อกสำหรับลด ขนาดสแควร์ไดรฟ์ของด้าม เพื่อใช้กับลูกบล็อกขนาดที่ต้องการ