ข้อลด ข้อเพิ่ม

KOKEN : เครื่องมือช่าง 8866A

ข้อลด 1" X 3/4"

KOKEN : เครื่องมือช่าง 6688A

ข้อเพิ่ม 3/4" X 1"

KOKEN : เครื่องมือช่าง 6644A

ข้อลด 3/4" X 1/2"

KOKEN : เครื่องมือช่าง 3344A

ข้อเพิ่ม ขนาด 3/8" X 1/2"

KOKEN : เครื่องมือช่าง 3322A

ข้อลด ขนาด 3/8" X 1/4"

KOKEN : เครื่องมือช่าง 2233A

ข้อเพิ่ม ขนาด 1/4"X3/8"

UNIOR : เครื่องมือช่าง

ข้อต่ออ่อน ขนาด 1/2"

UNIOR : เครื่องมือช่าง

ข้อลดขนาด 3/4"

UNIOR : เครื่องมือช่าง

ข้อเพิ่มขนาด 3/4

UNIOR : เครื่องมือช่าง

ข้อลดลมขนาด 1"->3/4"

UNIOR : เครื่องมือช่าง

หัวขัน ขนาด 1/2"

KOCHE

ข้อลดลม มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 3/8 F x 1/2 M - 3/4 F x 1 M นิ้ว

KOCHE

ข้อลดลม มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/2 F x 3/8 M - 1 F x 3/4 M นิ้ว

KOCHE

ข้อลด มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/2 F x 3/4 M - 3/8 F x 1/2 M นิ้ว

KOCHE

ข้อลด มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 3/8 F x 1/4 M - ขนาด 3/4 F x 1/2 M นิ้ว

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ข้อต่อบล็อกสำหรับลด-เพิ่มขนาดสแควร์ไดรฟ์ของด้าม เพื่อใช้กับลูกบล็อกขนาดที่ต้องการ

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ข้อต่อบล็อกสำหรับลด ขนาดสแควร์ไดรฟ์ของด้าม เพื่อใช้กับลูกบล็อกขนาดที่ต้องการ

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ข้อต่อบล็อกสำหรับลด ขนาดสแควร์ไดรฟ์ของด้าม เพื่อใช้กับลูกบล็อกขนาดที่ต้องการ