ชุดคีมงานช่าง

SENATOR : เครื่องมือช่าง

ประกอบด้วยคีมตัด คีมปากแหลม คีมปากจิ้งจก

YAMOTO : เครื่องมือช่าง

ประกอบด้วย คีมปากจิ้งจก คีมตัดชนิดปากเฉียง คีมปากแหลมชนิดปากตรง

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ประกอบด้วยคีมชนิดต่างๆ 6 ตัว พร้อมกระเป๋า

KENNEDY

ประกอบด้วยคีบหุบถ่างแหวนทั้งหมด 4 ชิ้น

KENNEDY

ชุดคีมหุ้มฉนวนไฟฟ้า VDE1000VAC คีมปากแหลม คีมปากจิ้งจก และคีมตัดปากเฉียง ทั้งหมด 3 ชิ้น

KNIPEX

ประกอบด้วย คีมตัด คีมปากจิ้งจก คีมปากแหลม และคีมสำหรับตัด-ปอกสายไฟ กันกระแสไฟฟ้า 1000 V พร้อมกระเป๋าหิ้ว

KNIPEX

ประกอบด้วย คีมปากแหลม คีมตัด ไขควงปากแบน และ ไขควงปากแฉก กันกระแสไฟฟ้า 1000 V

KNIPEX

ประกอบด้วย คีมปากจิ้งจก คีมตัด และ คีมปากแหลม กันกระแสไฟฟ้า 1000 V

KNIPEX

ประกอบด้วย คีมปากจิ้งจก คีมตัด และ คีมปากแหลม

KNIPEX

ประกอบด้วย คีมปากจิ้งจก คีมตัด และ คีมคอเลื่อน

KNIPEX

ชุดคีมหุบ - ถ่าง แหวน 4 ชิ้น

KNIPEX

ชุดคีมหุบ - ถ่าง แหวน 4 ชิ้น พร้อมซอง

KNIPEX

ชุดคีมหุบ - ถ่าง แหวน 4 ชิ้น พร้อมซอง

KNIPEX

ประกอบด้วยคีมคอเลื่อน 3 ชิ้น

KNIPEX

ประกอบด้วยคีมถ่างแหวน หุบแหวน

KNIPEX

ประกอบด้วย คีมคอเลื่อน คีมปากแหลม คีมตัด และคีมปากจิ้งจก

STANLEY

ประกอบด้วย คีมปากตรง คีมตัดปากเฉียงคอยาว คีมปากแหลม

STANLEY

ชุดคีมถ่างวงแหวนแบบผสม ขนาด 6 นิ้ว ช่วงถ่าง 10-50 มม.

WINTON

ประกอบด้วยประแจเลื่อน คีมปากกว้าง และคีมคอม้า

YAMOTO

ประกอบด้วย คีมคอม้า คีมปากจิ้งจก ประแจเลื่อน

SENATOR

ประกอบด้วยคีมขนาดเล็ก 5 ชนิด

KENNEDY

ประกอบด้วย คีมปากแหลมชนิดปากตรง คีมตัดชนิดปากเฉียง คีมปากจิ้งจก

KENNEDY

ประกอบด้วย คีมปากจิ้งจก คีมตัดชนิดปากเฉียง คีมคอม้า

KENNEDY

ประกอบด้วย คีมปากจิ้งจก คีมตัดชนิดปากเฉียง คีมปากแหลมชนิดปากตรง

KENNEDY

ประกอบด้วย ประแจเลื่อน คีมปากจิ้งจก คีมตัดชนิดปากเฉียง

KENNEDY

ประกอบด้วยคีม ประแจเลื่อน คีมปากจิ้งจก คีมค้อม้า

KENNEDY

ประกอบด้วยคีมล็อคปากโค้ง 2 ตัว ขนาด 125, 255 มม.

KENNEDY

ประกอบด้วยคีมล็อคปากตรง 2 ตัว ขนาด 125, 255 มม.

KENNEDY

ประกอบด้วยคีม 4 ตัว คีมปากแหลม คีมตัดชนิดปากเฉียง คีมปากจิ้งจก คีมคอม้า

KENNEDY

ประกอบด้วยคีม 3 ตัว คีมปากแหลม คีมตัดชนิดปากเฉียง คีมปากจิ้งจก

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ประกอบด้วยคีบหุบถ่างแหวน พร้อมหัวเปลี่ยน

KENNEDY

ประกอบด้วยคีบหุบ-ถ่างแหวน 4 ตัว

KENNEDY

ประกอบด้วยคีม Reversible Circlip Pliers 6 ตัว

KENNEDY

ประกอบด้วยคีมชนิดต่างๆ 6 ตัว พร้อมกระเป๋า