สว่านข้อเสือ

STANLEY

สว่านข้อเสือ มีให้เลือกทั้งขนาดหมุม 10 และ 12 นิ้ว