ชะแลง

PB SWISS TOOLS : เครื่องมือช่าง

ชะแลงปลายแหลม ความยาวรวม 500 มม. แข็งแรงรองรับงานหนัก Pry bar, extraordinary toughness combined with a high degree of hardness, for heavy-duty work.

STANLEY

ชะแลงอเนกประสงค์ FATMAX XTREME 30 นิ้ว

STANLEY

ชะแลงปลายงอทรงแบน ยาว 21 นิ้ว

STANLEY

ชะแลงปลายงอ FATMAX ยาว 36 นิ้ว

STANLEY

ชะแลงปลายงอ FATMAX ยาว 24 นิ้ว

STANLEY

ชะแลงหกเหลี่ยมด้ามตรง ยาว 59 นิ้ว

STANLEY

ชะแลงหกเหลี่ยมปลายงอ ยาว 18 นิ้ว

STANLEY

ชะแลงเล็บเหยี่ยวปลายแบน ยาว 10 นิ้ว

STANLEY

ชะแลงเล็บเหยี่ยวปลายแหลม ยาว 12 นิ้ว

STANLEY : เครื่องมือช่าง

ชะแลงเล็บเหยี่ยวปลายแหลม ยาว 10 นิ้ว