เครื่องมือปอกสายไฟ

ROBIN TOOLS : เครื่องมือช่าง

เครื่องมือปอกสายไฟ ใช้ปอกสายขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 - 90 มม. เปลี่ยนใบมีดได้

ROBIN TOOLS : เครื่องมือช่าง

เครื่องมือปอกสายไฟ ตั้งระดับฉนวนที่ต้องการปอกได้ เปลี่ยนใบมีดได้

ROBIN TOOLS : เครื่องมือช่าง

เครื่องมือปอกสายไฟ ตั้งระดับฉนวนที่ต้องการปอกได้ เปลี่ยนใบมีดได้ มีให้เลือก 2 รุ่น

ROBIN TOOLS : เครื่องมือช่าง

เครื่องมือปอกสายไฟ ใช้ปอกสายไฟขนาด 14 - 40 มม.

ROBIN TOOLS : เครื่องมือช่าง

เครื่องมือปอกสายไฟ ใช้ปอกสายไฟขนาด 16 - 300 มม มีมีดแทงฉนวนสายไฟ สำรองอยู่ในด้าม

FIRST FOREVER - KUDOS : เครื่องมือช่าง

เครื่องมือปอกสายไฟ CABLE STRIPPERS ใช้ปอกสายไฟขนาด 185 - 400 ตาราง มม. หรือ เส้นผ่าศูนย์กลาง ชนาด 25 - 36 มม.

FIRST FOREVER - KUDOS : เครื่องมือช่าง

เครื่องมือปอกสายไฟ CABLE STRIPPERS ใช้ปอกสายไฟขนาด 16 - 300 ตาราง มม. หรือ เส้นผ่าศูนย์กลาง ชนาด 8 - 28 มม.

KENNEDY

มีดปอกสายเคเบิ้ล มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 125 - 170 มม.

KENNEDY

เครื่องมือปอกสายไฟแบบพกพา ขนาด 138 มม.

KENNEDY

KEN-516-8400K เครื่องมือปอกสายไฟแบบพกพา

KENNEDY

KEN-516-7960K เครื่องมือปอกสายไฟแบบพกพา ขนาด 110 มม.

KENNEDY

เครื่องมือปอกสายไฟแบบพกพา ขนาด 155 มม.

KENNEDY

เครื่องมือปอกสายไฟแบบพกพา ขนาด 195 มม.

KENNEDY

เครื่องมือปอกสายไฟแบบพกพา ขนาด 155 มม.

KENNEDY

เครื่องมือปอกสายไฟแบบพกพา

KENNEDY

เครื่องมือปอกสายไฟแบบพกพา

KNIPEX

เครื่องมือปอกสายไฟแบบพกพา ขนาด 150 มม.

KNIPEX

เครื่องมือปอกสายไฟแบบพกพา ขนาด 135 มม.