รีมเมอร์คว้านท่อ

RIDGID : เครื่องมือช่าง 34955-34960

ริมเมอร์คว้านท่อ PIPE REAMERS

RIDGID : เครื่องมือช่าง 127 34965

ที่คว้านลบคมท่อ รุ่น 127

RIDGID : เครื่องมือช่าง 227 / 29993

ที่คว้านลบคมท่อ รุ่น 227

RIDGID : เครื่องมือช่าง 35155-64967

ที่ลบคมท่อพลาสติก

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

รีมเมอร์คว้านท่อ ขนาด 3 - 40 มม.