ประแจขันน็อต

KENNEDY

ประแจขันน็อตอ่างน้ำ ขนาด 245 มม.

KENNEDY

ประแจขันน็อตอ่างน้ำ ขนาด 265 มม.

KENNEDY

ประแจขันน็อต ขนาด 300 มม.