กระจกส่อง

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

แว่นขยาย มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-518-5500K

กระจกส่อง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

กระจกส่อง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-518-5380K

กระจกส่อง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-518-5460K

กระจกส่อง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 90 x 50 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-518-5420K

กระจกส่อง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม.