แว่นขยาย

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

แว่นขยาย มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางให้เลือกตั้งแต่ 50 - 100 มม.