แว่นขยาย

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-518-6040K, KEN-518-6060K, KEN-518-6080K

แว่นขยาย มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 50-100 mm

OXFORD : เครื่องมือช่าง

Pocket Magnifier

OXFORD : เครื่องมือช่าง

Magnifying Loupes

OXFORD : เครื่องมือช่าง

LED Light Magnifier

OXFORD : เครื่องมือช่าง

Bench Magnifier with Stand

OXFORD : เครื่องมือช่าง

Bench Magnifier with Stand Clamp

OXFORD : เครื่องมือช่าง

Hand Magnifier

OXFORD : เครื่องมือช่าง

Bench Magnifier

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-518-5290K

Manufactured from shock resistant plastic. Shatterproof lens. Ideal for jewellers, watchmakers, electronics and model makers.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

Manufactured from shock resistant plastic. Shatterproof lens. Ideal for jewellers, watchmakers, electronics and model makers.