ประแจแบบใช้ค้อนตี

FORCE

ประแจแหวนตี FORCE FORCE Slugging Wrenches

FORCE

ประแจแหวนตี FORCE (นิ้ว) FORCE Slugging Wrenches

MATADOR : เครื่องมือช่าง

ประแจแหวนทุบ มีขนาดให้เลือดตั้งแต่ 1 - 2.5/16 นิ้ว

KENNEDY

ประแจแหวนแบบใช้ค้อนตี มีขนาดให้เลือกทั้งนิ้วและมินลิเมตร

KENNEDY

ประแจปากตายใช้ค้อนตี Forged and Hardened steel มีขนาดให้เลือกทั้งนิ้วและมิลลิเมตร Slogging Spanners Open Jaw Slogging

KENNEDY

ประแจปากตายใช้ค้อนตี Aluminium-Bronze มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 24 - 75 มม. Spark-Resistant Safety Open End Slogging Wrench

KENNEDY

ประแจปากตายใช้ค้อนตี Beryllium Copper มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 24 - 70 มม. Spark-Resistant Safety Open End Slogging Wrench

KENNEDY

ประแจแบบใช้ค้อนตี Aluminium-bronze มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางแหวนให้เลือกตั้งแต่ 24 - 80 มม. Spark-Resistant Safety Ring End Slogging Wrench

KENNEDY

ประแจแหวนแบบใช้ค้อนตี Beryllium Copper มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางแหวนให้เลือกตั้งแต่ 24 - 65 มม. Spark-Resistant Safety Ring End Slogging Wrench