เครื่องมือดัดท่อ

RIDGID : เครื่องมือช่าง

เครื่องดัดท่อคอนดูด ชนิดบาง (Thin-Wall Conduit Benders) เหมาะสำหรับดัดท่อเหล็กบาง

RIDGID : เครื่องมือช่าง

เครื่องดัดท่อคอนดูด ชนิดหนา (Heavy-Wall Conduit Benders) ดัดท่อได้อย่างเที่ยงตรงและสวยงาม

RIDGID : เครื่องมือช่าง

เครื่องดัดท่อแบบมือโยก รุ่น 456 (Model 456 Tri-Bender)

RIDGID : เครื่องมือช่าง

เครื่องดัดท่อแบบมือโยก รุ่น 400 (Lever Benders Model 400)

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

เครื่องมือดัดท่อ ใช้กับท่อที่มีขนาด 12, 15 และ 22 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

เครื่องมือดัดท่อ ใช้กับท่อที่มีขนาด 6, 8 และ 10 มม.

KENNEDY

เครื่องมือดัดท่อ ใช้กับท่อที่มีขนาด 3, 4 และ 6 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

เครื่องมือดัดท่อ ใช้กับท่อที่มีขนาดตั้งแต่ 4.75 - 10 มม.