ประแจบล็อก

FORCE

ประแจหกเหลี่ยมด้ามตัวที FORCE HEX NUT DRIVER T HANDLE

FORCE

ประแจหกเหลี่ยมด้ามตัวที FORCE HEX NUT DRIVER T HANDLE

FORCE

ประแจหกดาวด้ามตัวที FORCE STAR NUT DRIVER T HANDLE

FORCE

ประแจขันนั่งร้าน FORCE FORCE DOUBLE SOCKET RATCHET WRENCHES

MATADOR : เครื่องมือช่าง

บล็อกขันหัวเทียนรถเปอร์โย ขนาด 20.8 มม.

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ประแจบล็อคตัวที มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 8 - 19 มม.

KENNEDY

ประแจบล็อกอเนกประสงค์ ขนาดโดยรวม 145 มม.

KENNEDY

ประแจบล็อก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางให้เลือกตั้งแต่ 15 - 20 มม.

KENNEDY

ประแจบล็อก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 มม.

KENNEDY

ประแจบล็อก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 มม.

KENNEDY

ประแจบล็อก มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 13 & 17 - 30 & 32 มม.

KOCHE

ประแจบล็อก 2 ข้าง มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 8 x 9 - 18 x 19 มม.

WINTON

บล็อกตัว T ยาว มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 6 - 19 มม.

WINTON

บล็อกหัวเทียน ตัว T แบบข้ออ่อน มีให้เลือก 2 ขนาด 16 มม. และ 21 มม.

WINTON

บล็อกตัว T แบบคอยาว และคอสั้น มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 8 - 17 มม.

WINTON

บล็อกตัว Y มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 8 - 19 มม.

KENNEDY

ประแจกระบอก ทรงตัวที ขนาด 13 มม.

KENNEDY

ประแจกระบอก มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 8 x 9 มม. - 18 x 19 มม.