ประแจบล็อก

SUPERTOOL เครื่องมือช่าง

ประแจบล็อกฟรี 2 หัว บล็อกยาว 2 ข้าง Ratchet Wrench, Double Size (Double Long Socket Type)

SUPERTOOL เครื่องมือช่าง

ประแจบล็อกฟรี 2 หัว บล็อกยาวข้างเดียว Ratchet Wrench, Double Size (Single Long Socket Type)

SUPERTOOL เครื่องมือช่าง

ประแจบล็อกฟรีหัวเดียว งานหนัก Ratchet Wrench, Single Size ( HEAVY-DUTY TYPE )

SUPERTOOL เครื่องมือช่าง

ประแจบ๊อกฟรีหัวเดียว Ratchet Wrench, Single Size

SUPERTOOL เครื่องมือช่าง

ประแจบ๊อกฟรี 2 หัว Ratchet Wrench, Double Size

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ALL-IN-1 SWAGING PUNCH 1/4",5/16",3/8",1/2",5/8"

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

This heavy duty box spanner complete with tommy-bar will reach recessed elements on most hot water tanks.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

The handle is produced from a one piece drop forging with a 7/16” and 1/2” Whitworth double ended socket for use on fixings. Features a taper podger end used to line up holes and manipulate fixings. Rotating socket offers a single tool for two fastener sizes.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

The handle is produced from a one piece drop forging with a 7/16” and 1/2” Whitworth double ended socket for use on fixings. Features a taper podger end used to line up holes and manipulate fixings. Rotating socket offers a single tool for two fastener sizes.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

9-in-1 Universal Key Wrench 9 different key-profiles in 1 tool with detachable chain and snap hook. 4 double ended keys plus one central key offering 9 key options. Can be used on most technical locking systems in electrical engineering, supply of gas, water, air conditioning and ventilation systems.

UNIOR : เครื่องมือช่าง

ประแจตัวเอสขันกันแคร๊ง รุ่น 175/2

UNIOR : เครื่องมือช่าง

ประแจบล็อกตัวแอล 2 หัว รุ่น 176

UNIOR : เครื่องมือช่าง

บล็อกถอดหัวเทียน รุ่น 185/2

UNIOR : เครื่องมือช่าง

บล็อกยาวด้ามตัวที รุ่น 193N (mm)

UNIOR : เครื่องมือช่าง

บล็อกท๊อกซ์ด้ามตัวที รุ่น 193NTX (mm)

UNIOR : เครื่องมือช่าง

บล็อกตัวทีหัวพับด้ามเลื่อน รุ่น 194/2

UNIOR : เครื่องมือช่าง

บล็อกตัวทีหัวพับด้ามเลื่อน รุ่น 194/1A1

UNIOR : เครื่องมือช่าง

บล็อกตัวทีด้ามเลื่อน รุ่น 196/2

UNIOR : เครื่องมือช่าง

บล็อกยาวตัวทีด้ามเลื่อน รุ่น 196A1

UNIOR : เครื่องมือช่าง

ประแจบล็อก 2 หัว 12P รุ่น 202/1

UNIOR : เครื่องมือช่าง

ประแจบล็อก 2 หัวท๊อกซ์ตัวเมีย รุ่น 202/1TX

UNIOR : เครื่องมือช่าง

ประแจบล็อกเดือยโผล่ 2 หัว 6P รุ่น 202/2AHX

UNIOR : เครื่องมือช่าง

ประแจบล็อกเดือยโผล่ 2 หัวท๊อกซ์ รุ่น 202/2ATX

UNIOR : เครื่องมือช่าง

ประแจบล็อกเดือยโผล่ 2 หัวท๊อกซ์ รุ่น 202/2ATX

UNIOR : เครื่องมือช่าง

ประแจบล็อกกระบอก รุ่น 215/2

UNIOR : เครื่องมือช่าง

ลูกบล็อกยาวสิบสองเหลี่ยม ขนาด 1/2" (Deep Socket)

UNIOR : เครื่องมือช่าง

ลูกบล็อกเดือยโผล่ ขนาด 1/2" (mm)

UNIOR : เครื่องมือช่าง

ลูกบล็อกเดือยโผล่ ขนาด 1/2" (Inch)

UNIOR : เครื่องมือช่าง

แกนสำหรับบล็อกกระบอก รุ่น 215 Rods

UNIOR : เครื่องมือช่าง

แกนตัวแอลสำหรับบล็อกกระบอก รุ่น 215 LRods

UNIOR : เครื่องมือช่าง

ประแจบล็อกกระบอก รุ่น 216/1

UNIOR : เครื่องมือช่าง

ชุดประแจบล็อกกระบอก แกนเหลี่ยม พร้อมแกน บรรจุในกล่องกระดาษ

UNIOR : เครื่องมือช่าง

ประแจบล็อกกระบอกตัวแอล รุ่น 217/2

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ประแจบล็อกอเนกประสงค์ ขนาดโดยรวม 145 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ประแจบล็อก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางให้เลือกตั้งแต่ 15 - 20 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ประแจบล็อก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ประแจบล็อก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ประแจบล็อก มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 13 & 17 - 30 & 32 มม.

KOCHE

ประแจบล็อก 2 ข้าง มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 8 x 9 - 18 x 19 มม.

KENNEDY

ประแจกระบอก ทรงตัวที ขนาด 13 มม.