ชุดฟิวส์

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

Quick Splice Set บรรจุในกล่อง 50 ชิ้น

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

High Amp Maxi Fuse Set บรรจุในกล่อง 48 ชิ้น

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

Standard Automotive Fuse Set บรรจุในกล่อง 120 ชิ้น