แม่เหล็ก

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-516-9600K, KEN-516-9620K

Made from heavy gauge carbon steel heat treated to HRa 65/70. Chemically blackened with cushion grip handles for operator comfort. Kit comes complete with 100 assorted insulated and non-insulated terminals in a neat plastic see through box. Strip range: 0.75 - 6. Crimp/cut capacity: 1.5 - 16mm.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง HANDTOOLS

4 prong steel retractable claw. Flexible steel stem with a spring loaded plunger to open and close jaws. Chrome plated and corrosion-resistant. Ideal for recovery of small objects.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

แม่เหล็กทรงกลม Ferrite Shallow Pot Magnets

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ถาดแม่เหล็ก Rectangular Tray ขนาด 242 x 142 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ถาดแม่เหล็ก Magnetic Parts Tray ขนาด 295 x 270 x 42 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ถาดแม่เหล็ก Magnetic Trays ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

แม่เหล็ก Magnet Extending Pick-up Sweeper ขนาด 140 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

แม่เหล็ก Magnetic Pick-up Wand ขนาด 60 x 75 x 30 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

แม่เหล็ก Magnetic Chuck Blocks ขนาด 60 x 75 x 30 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

แม่เหล็กดูดชิ้นงาน Magnetic Long Reach ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 90 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

แม่เหล็กดูดชิ้นงาน Magnetic Pick-Up Tool ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

เหล็กดูดชิ้นงานแบบงอ Flexible Pick up Tool ขยายความยาวได้ถึง 455 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ปากกาดูดชิ้นงานแบบปรับได้ multi-directional head ขยายความยาวได้ถึง 580 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ปากกาดูดชิ้นงาน Pen Type Pick up Tool ขยายความยาวได้ถึง 650 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

แม่เหล็กดูดชิ้นงาน Telescopic Pick up Tool ขยายความยาวได้ถึง 550 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

แม่เหล็ก Magnetic Quick Clamp ขนาด 65 x 110 x 15 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

แม่เหล็ก Magnetic Holder ขนาด 108 x 108 x 104 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

แม่เหล็ก Magnetic Link ขนาด 60 x 30 x 25 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

แม่เหล็กทรงบล็อก Magnetic Hold fasts ขนาด 70 x 102 x 95 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

แม่เหล็กทรงกลม Magnetic Holdfasts มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 และ 50 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

แม่เหล็กทรงกลม Shallow Pot Magnets มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 46 x 10.7 - 66 x 10.7 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ชุดแม่เหล็กทรงกลม Magnet Set ประกอบด้วยแม่เหล็ก 5 ตัว

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

แม่เหล็กทรงกลม Deep pot Magnets มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางให้เลือกตั้งแต่ 9.5 - 35 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

แม่เหล็กทรงกลม Shallow Pot Magnets มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางให้เลือกตั้งแต่ 20 - 38 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

แม่เหล็กทรงเกือกม้ากระบอก Button Magnets มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางให้เลือกตั้งแต่ 12.7 - 32 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

แม่เหล็กทรงกระบอก Bar Magnets มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางให้เลือกตั้งแต่ 6.0 - 10.0 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

แม่เหล็กเกือกม้าสี่เหลี่ยม Power Magnets มีให้เลือก 3 ขนาด