ดอกไขควง ด้ามไขควง

Best Seller

KENNEDY

ชุดดอกไขควงขนาดพกพา บรรจุกล่อง ทั้งหมด 40 ชิ้น

FORCE

ดอกไขควงหัวแฉก 1/4" #1 Phillips bit FORCE Screwdriver Bits

FORCE

ดอกไขควงหัวแบน 1/4" #1 Slot Bits FORCE Screwdriver Bits

FORCE

ดอกไขควงหัว Pozidriv 1/4" #1 Pozidriv Bits FORCE Screwdriver Bits

FORCE

ดอกไขควงหัว Torq-Set 1/4" #1 Torq-Set FORCE Screwdriver Bits

FORCE

ดอกไขควงหัว Tri-Wing 1/4" #1 Tri-Wing FORCE Screwdriver Bits

FORCE

ดอกไขควงหัว Spanner 1/4" #1 Spanner FORCE Screwdriver Bits

FORCE

ดอกไขควงหัวจีบ 1/4" #1 Torx Bits FORCE Screwdriver Bits

FORCE

ดอกไขควงหัวจีบ แกนกลวง 1/4" #1 Security Torx Bits FORCE Screwdriver Bits

FORCE

FORCE ดอกไขควงหัวหกเหลี่ยม แกนกลวง 1/4" Hexagon Internal Tamper proof 1/4" Hex Screwdriver Bits

FORCE

FORCE ดอกไขควงหัวหกเหลี่ยม 1/4" Hex Socket Allen Head Internal 1/4" Hex Screwdriver Bits

FORCE

FORCE ดอกไขควงหัวบอล หกเหลี่ยม 1/4" Torx external (6-lobe) 1/4" Hex Screwdriver Bits

FORCE

ชุดอุปกรณ์เสริมสำหรับด้ามขันขนาด 1/4 นิ้ว FORCE No.2081A 1/4" Drive Accessory Sets

FORCE

ชุดอุปกรณ์เสริมสำหรับด้ามขันขนาด 1/4 นิ้ว FORCE No.21013 1/4" Drive Accessory Sets

FORCE

ชุดอุปกรณ์เสริมสำหรับด้ามขันขนาด 1/4 นิ้ว FORCE No.21112 1/4" Drive Accessory Sets

FORCE

2331 33PC 1/4" SECURITY BIT SET

PB SWISS TOOLS : เครื่องมือช่าง

แกนไขควงปากแบน สำหรับ PB225A / PB3825 - Interchangeable blades for slotted screws, for PB215A, PB8215A, PB8215A-ESD, PB8314A, PB8317A, PB8317A-ESD, PB8320A

PB SWISS TOOLS : เครื่องมือช่าง

ด้ามไขควงข้ออ่อน สำหรับใช้ร่วมกับดอกไขควงกลุ่มรหัส PB225 - Reversible handle for interchangeable blades type PB225

PB SWISS TOOLS : เครื่องมือช่าง

ด้ามไขควงดิจิตอล สำหรับใช้ร่วมกับดอกไขควงกลุ่มรหัส PB215 - DigiTorque : Torque handle for interchangeable blade PB215 with integrated digital display at the end of the handle Easily setting of the desired torque with immediate indication on the display

PB SWISS TOOLS : เครื่องมือช่าง

แกนไขควงท็อกซ์ TORX มีหลายขนาดให้เลือก สำหรับใช้ร่วมกันด้ามไขควงของ PBswisstools - Interchangeable blades for TORX screws, for handles PB215A , PB7215A , Torque and DigiTorque Attenetion : Size 6 and 7 are only suitable for torques up to 0.6 resp. 1.2 Nm

PB SWISS TOOLS : เครื่องมือช่าง

แกนไขควงปากแฉก มีหลายขนาดให้เลือก สำหรับใช้ร่วมกันด้ามไขควงของ PBswisstools - Interchangeable blades for Pozidriv screws, for handles PB215A , PB7215A , PB8215A , Torque and DigiTorque Attenetion : Size 0 is only suitable for torques up to 0.9 Nm

PB SWISS TOOLS : เครื่องมือช่าง

แกนไขควงปากแฉก มีหลายขนาดให้เลือก สำหรับใช้ร่วมกันด้ามไขควงของ PBswisstools - Interchangeable blades for Phillips screws, for handles PB215A , PB7215A , PB8215A , Torque and DigiTorque Attenetion : Size 0 is only suitable for torques up to 0.9 Nm

PB SWISS TOOLS : เครื่องมือช่าง

แกนไขควงปลายแหลม สำหรับใช้ร่วมกันด้ามไขควงของ PBswisstools - Interchangeable blades with square tipped reaming awl, for handles PB215, PB7215 and PB8215

PB SWISS TOOLS : เครื่องมือช่าง

แกนไขควงหกเหลี่ยม มีหลายขนาดให้เลือก สำหรับใช้ร่วมกันด้ามไขควงของ PBswisstools - Interchangeable blades for hexagon socket screws, for handles PB215A, 7215A, 8215A, Torque and DigiTorque Attention : Size 1.5 is only suitable for torques up to 0.7 Nm

PB SWISS TOOLS : เครื่องมือช่าง

แกนไขควงปากแบน มีหลายขนาดให้เลือก สำหรับใช้ร่วมกันด้ามไขควงของ PBswisstools - Interchangeable blades for slotted screws, for handles PB215A, PB7215A, PB8215A, Torque and DigiTorque

PB SWISS TOOLS : เครื่องมือช่าง

ด้ามไขควงกันไฟฟ้าสถิตย์ ESD สำหรับใช้ร่วมกับดอกไขควงกลุ่มรหัส PB215 - ESD handle for interchangeable blade type 215, electrostatically conductive (dissaptive), surface resistance 1 megaohm to 1 gigaohm

PB SWISS TOOLS : เครื่องมือช่าง

ด้ามไขควงรุ่น PB SwissGrip สำหรับใช้ร่วมกับดอกไขควงกลุ่มรหัส PB215 - SwissGrip handle for interchangeable blade type 215

PB SWISS TOOLS : เครื่องมือช่าง

ด้ามไขควงรุ่นคลาสสิก สำหรับใช้ร่วมกับดอกไขควงกลุ่มรหัส PB215 - Classic handle for interchangeable blade type 215

TEKIRO : เครื่องมือช่าง

ดอกไขควงตอกชุด 6 ตัว รุ่น TKBHID03S3 (PH3)

KENNEDY

ชุดไขควงขนาดพกพา พร้อมถอดเปลี่ยนดอกไขควงได้ ทั้งหมด 10 ชิ้น

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ชุดไขควงขนาดพกพา พร้อมถอดเปลี่ยนดอกไขควงได้ ทั้งหมด 10 ชิ้น