ดอกไขควง ด้ามไขควง

Best Seller

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ชุดดอกไขควงขนาดพกพา บรรจุกล่อง ทั้งหมด 40 ชิ้น

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

Hex Bits

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

1/4" Hex with ball recess.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

1/4” hexagon shank with ball recess. For use with insert bits.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

5/16" hexagon shank with Desoutter style ball locater. For use with insert bits.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

5/16" Hex. with Desoutter style ball locater.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

Titanium screwdriver bits improved wear resistance, protect gripping points from the rigors of repetitive use. For use with hand and power tools.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

All with 1/4” Hex and overall length 60mm (23/8”).

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

5/16” Hex Bits

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

The most popular style driver bits, multi-packed for economy. Supplied in plastic pocket cases that are ideal for the industrial user. Insert Bits Plain shank for use with bit adaptors etc. Direct Bits Ball recessed for use in power tools.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

All Kennedy screwdriver bits have a hardness of 58 - 62HRC. High alloy chrome molybdenum steel for use on hand and power tools.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ชุดดอกไขควง TRI-WING BIT SET (10-PCE)

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ชุดดอกไขควง Kennedy Screwdriver Bit Set: Flat & Crosspoint - 10 Pieces

Best Seller

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

MECHANICS SCREWDRIVER BIT SET 32-PCE - 32 piece selection of bits and magnetic bit holder supplied in a moulded case with belt clip.

Best Seller

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

Kennedy Engineers’ Screwdriver Bit Set - 32 Pieces

Best Seller

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

Master Screwdriver Bit Set

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

6-in-1 Handles

FORCE

ดอกไขควงหัวแฉก 1/4" #1 Phillips bit FORCE Screwdriver Bits

FORCE

ดอกไขควงหัวแบน 1/4" #1 Slot Bits FORCE Screwdriver Bits

FORCE

ดอกไขควงหัว Pozidriv 1/4" #1 Pozidriv Bits FORCE Screwdriver Bits

FORCE

ดอกไขควงหัว Torq-Set 1/4" #1 Torq-Set FORCE Screwdriver Bits

FORCE

ดอกไขควงหัว Tri-Wing 1/4" #1 Tri-Wing FORCE Screwdriver Bits

FORCE

ดอกไขควงหัว Spanner 1/4" #1 Spanner FORCE Screwdriver Bits

FORCE

ดอกไขควงหัวจีบ 1/4" #1 Torx Bits FORCE Screwdriver Bits

FORCE

ดอกไขควงหัวจีบ แกนกลวง 1/4" #1 Security Torx Bits FORCE Screwdriver Bits

FORCE

FORCE ดอกไขควงหัวหกเหลี่ยม แกนกลวง 1/4" Hexagon Internal Tamper proof 1/4" Hex Screwdriver Bits

FORCE

FORCE ดอกไขควงหัวหกเหลี่ยม 1/4" Hex Socket Allen Head Internal 1/4" Hex Screwdriver Bits

FORCE

FORCE ดอกไขควงหัวบอล หกเหลี่ยม 1/4" Torx external (6-lobe) 1/4" Hex Screwdriver Bits

FORCE

ชุดอุปกรณ์เสริมสำหรับด้ามขันขนาด 1/4 นิ้ว FORCE No.2081A 1/4" Drive Accessory Sets

FORCE

ชุดอุปกรณ์เสริมสำหรับด้ามขันขนาด 1/4 นิ้ว FORCE No.21013 1/4" Drive Accessory Sets

FORCE

ชุดอุปกรณ์เสริมสำหรับด้ามขันขนาด 1/4 นิ้ว FORCE No.21112 1/4" Drive Accessory Sets

FORCE

2331 33PC 1/4" SECURITY BIT SET

PB SWISS TOOLS : เครื่องมือช่าง

แกนไขควงปากแบน สำหรับ PB225A / PB3825 - Interchangeable blades for slotted screws, for PB215A, PB8215A, PB8215A-ESD, PB8314A, PB8317A, PB8317A-ESD, PB8320A

PB SWISS TOOLS : เครื่องมือช่าง

ด้ามไขควงข้ออ่อน สำหรับใช้ร่วมกับดอกไขควงกลุ่มรหัส PB225 - Reversible handle for interchangeable blades type PB225

PB SWISS TOOLS : เครื่องมือช่าง

ด้ามไขควงดิจิตอล สำหรับใช้ร่วมกับดอกไขควงกลุ่มรหัส PB215 - DigiTorque : Torque handle for interchangeable blade PB215 with integrated digital display at the end of the handle Easily setting of the desired torque with immediate indication on the display

PB SWISS TOOLS : เครื่องมือช่าง

แกนไขควงท็อกซ์ TORX มีหลายขนาดให้เลือก สำหรับใช้ร่วมกันด้ามไขควงของ PBswisstools - Interchangeable blades for TORX screws, for handles PB215A , PB7215A , Torque and DigiTorque Attenetion : Size 6 and 7 are only suitable for torques up to 0.6 resp. 1.2 Nm

PB SWISS TOOLS : เครื่องมือช่าง

แกนไขควงปากแฉก มีหลายขนาดให้เลือก สำหรับใช้ร่วมกันด้ามไขควงของ PBswisstools - Interchangeable blades for Pozidriv screws, for handles PB215A , PB7215A , PB8215A , Torque and DigiTorque Attenetion : Size 0 is only suitable for torques up to 0.9 Nm

PB SWISS TOOLS : เครื่องมือช่าง

แกนไขควงปากแฉก มีหลายขนาดให้เลือก สำหรับใช้ร่วมกันด้ามไขควงของ PBswisstools - Interchangeable blades for Phillips screws, for handles PB215A , PB7215A , PB8215A , Torque and DigiTorque Attenetion : Size 0 is only suitable for torques up to 0.9 Nm

PB SWISS TOOLS : เครื่องมือช่าง

แกนไขควงปลายแหลม สำหรับใช้ร่วมกันด้ามไขควงของ PBswisstools - Interchangeable blades with square tipped reaming awl, for handles PB215, PB7215 and PB8215

PB SWISS TOOLS : เครื่องมือช่าง

แกนไขควงหกเหลี่ยม มีหลายขนาดให้เลือก สำหรับใช้ร่วมกันด้ามไขควงของ PBswisstools - Interchangeable blades for hexagon socket screws, for handles PB215A, 7215A, 8215A, Torque and DigiTorque Attention : Size 1.5 is only suitable for torques up to 0.7 Nm