ฟิชเทป

OPT : เครื่องมือช่าง

ฟิชเทปสีดำ NYLON เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มม. มีให้เลือก ขนาด 15 เมตร และ 30 เมตร