แหนบ

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ปากคีบหุ้มฉนวนกันไฟฟ้า มีให้เลือกทั้งแบบปากตรงและปากงอ