อุปกรณ์ดูดยกกระจก

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-503-2660K

อุปกรณ์ดูดยกกระจกแบบ 3 ถ้วย ยกได้ถึง 110 กก.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-503-2640K

อุปกรณ์ดูดยกกระจกแบบ 2 ถ้วย ยกได้ถึง 70 กก.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-503-2620K

อุปกรณ์ดูดยกกระจกแบบถ้วยเดียว ยกได้ถึง 45 กก.