ชุดสิ่วสำหรับงานไม้

SENATOR : เครื่องมือช่าง

ประกอบด้วยสิ่วขนาดตั้งแต่ 7 - 12 มม. ทั้งหมด 12 ชิ้น พร้อมซอง

New

INGCO : เครื่องมือช่าง

สิ่วลบเหลี่ยม INGCO เหมาะสำหรับลบเหลี่ยมของไม้

SENATOR : เครื่องมือช่าง

ประกอบด้วยสิ่วขนาดตั้งแต่ 7 - 12 มม. ทั้งหมด 12 ชิ้น พร้อมซอง

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ประกอบด้วยสิ่วขนาดตั้งแต่ 6 - 25 มม. ทั้งหมด 4 ชิ้น พร้อมซอง

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ประกอบด้วยสิ่วขนาดตั้งแต่ 9 - 25 มม. ทั้งหมด 6 ชิ้น พร้อมซอง

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ประกอบด้วยสิ่วขนาดตั้งแต่ 6 - 25 มม. พร้อมซอง

SENATOR : เครื่องมือช่าง

ประกอบด้วยสิ่วขนาดตั้งแต่ 6 - 25 มม. พร้อมซอง

STANLEY : เครื่องมือช่าง

สำหรับงานไม้ในชุดประกอบด้วยสิ่ว 3 ชิ้น ขนาด 1/2,3/4 และ 1 นิ้ว

STANLEY : เครื่องมือช่าง

สำหรับงานไม้ในชุดประกอบด้วยสิ่ว 3 ชิ้น ขนาด 1/2,3/4 และ 1 นิ้ว

STANLEY : เครื่องมือช่าง

ชุดเครื่องมือแกะสลักไม้ 6 ชิ้น