ประแจโซ่

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

All steel construction, Industry quality roller and bush chain separator. Designed for separating roller and bush chains that have end softened pins, to remove hardened pins the ends must first be removed by grinding. Simple to operate grip the chain in the self-closing jaws that also supports the chain to prevent twisting as the link pins are driven out. Then turn the T-handle to drive the pins out. Always ensure that the machine is switched off before disconnecting or connecting a chain.

New

RIDGID : เครื่องมือช่าง

ประแจโซ่ (Chain Tong) สำหรับจับท่อในที่แคบๆ หรือ บริเวณที่เข้าถึงยาก สำหรับงานหนักโดยเฉพาะ

RIDGID : เครื่องมือช่าง

ประแจโซ่ (Chain Wrench) สำหรับจับท่อในที่แคบๆ หรือ บริเวณที่เข้าถึงยาก

UNIOR : เครื่องมือช่าง

ประแจโซ่สายพาน ถอดไส้หม้อกรอง รุ่น 205/2

UNIOR : เครื่องมือช่าง

ประแจโซ่ ถอดไส้หม้อกรอง รุ่น 206/2

MATADOR : เครื่องมือช่าง

ประแจถอดไส้กรองแบบเฟือง มีให้เลือก 3 ขนาด

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ประแจโซ่ ขนาด 250 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ประแจโซ่ Industrial Chain Pipe Cutter ขนาด 250 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ประแจโซ่ Chain Pipe Wrenches มีให้เลือกขนาด 525 และ 900 มม

WINTON

ประแจโซ่ ถอดกรองด้ามโซ่ ด้ามอลูมิเนียม

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ประแจเลื่อนชนิดโซ่ ปรับรัดได้ตั้งแต่ 60 - 140 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ประแจเลื่อนชนิดสายรัด ขนาดที่รัดได้ตั้งแต่ 60 - 140 มม.