ประแจโซ่

New

RIDGID : เครื่องมือช่าง

ประแจโซ่ (Chain Tong) สำหรับจับท่อในที่แคบๆ หรือ บริเวณที่เข้าถึงยาก สำหรับงานหนักโดยเฉพาะ

RIDGID : เครื่องมือช่าง

ประแจโซ่ (Chain Wrench) สำหรับจับท่อในที่แคบๆ หรือ บริเวณที่เข้าถึงยาก

UNIOR : เครื่องมือช่าง

ประแจโซ่สายพาน ถอดไส้หม้อกรอง รุ่น 205/2

UNIOR : เครื่องมือช่าง

ประแจโซ่ ถอดไส้หม้อกรอง รุ่น 206/2

KENNEDY เครื่องมือช่าง KEN-588-1010K, KEN-588-1020K

All steel construction, Industry quality roller and bush chain separator. Designed for separating roller and bush chains that have end softened pins, to remove hardened pins the ends must first be removed by grinding.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ประแจโซ่ ขนาด 250 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ประแจโซ่ Industrial Chain Pipe Cutter ขนาด 250 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ประแจโซ่ Chain Pipe Wrenches มีให้เลือกขนาด 525 และ 900 มม

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ประแจเลื่อนชนิดโซ่ ปรับรัดได้ตั้งแต่ 60 - 140 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ประแจเลื่อนชนิดสายรัด ขนาดที่รัดได้ตั้งแต่ 60 - 140 มม.