คีมชนิดต่างๆ

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

คีมล็อคปากแหลม

RIDGID : เครื่องมือช่าง

ชุดคัตเตอร์ตัดแต่งสายเคเบิล (Cable Trimmer)

RIDGID : เครื่องมือช่าง

คัตเตอร์ตัดแต่งสายเคเบิล (Cable Trimmer)

YAMOTO : เครื่องมือช่าง YMT-558-4352K

คีมปากจิ้งจกมีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 160 - 195 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-558-2080K

Possesses a bent snipe nose made of quality steel. The ergonomic handle allows for maximum grip with minimal effort. They also have a double polished head and induction hardened edges. Available in two varying specifications.

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมปากจิ้งจกชุบโครเมี่ยม รุ่น 405/1BI

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมปากจิ้งจกชุบโครเมี่ยม รุ่น 406/1BI

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมปากจิ้งจกด้ามฟ้ามีปีก รุ่น 408B (406/4G)

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมปากจิ้งจกชุบโครเมี่ยม รุ่น 420/1BI

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมปากจิ้กจกด้ามเหล็ก รุ่น 417

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมเหนี่ยวสปริงเบรค รุ่น 431/2

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมล็อคช่างเชื่อม B รุ่น 433/4B

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมล็อคช่างเชื่อม C รุ่น 433/4C

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมล็อคช่างเชื่อม E รุ่น 433/4E

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมล็อคก้ามปู A รุ่น 434/3A

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมล็อคก้ามปู B รุ่น 434/3B

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมล็อคก้ามปู C รุ่น 434/3C

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมล็อคปากโค้ง รุ่น 430/3C

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมล็อคช่างเชื่อม A รุ่น 433/4A

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมล็อคก้ามปู D รุ่น 434/3D

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมช่างเชื่อมโลหะด้ามหุ้มยาง รุ่น 436/4P

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมคอม้าด้ามหุ้มยาง รุ่น 441/7PR

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมคอม้าชุบโครเมี่ยม รุ่น 441/1BI

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมล็อคปากตรง รุ่น 430/3A

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมคอม้าชุบแข็ง รุ่น 445/4G

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมคอม้าชุบแข็ง รุ่น 445/4G

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมคอม้าชุบโครเมี่ยม รุ่น 445/1BI

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมคอม้าปากเรียบ รุ่น 449/1PYTHON

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมตัดตะปูชุบโครเมี่ยม รุ่น 455/1BI

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมตัดตะปูชุบแข็ง รุ่น 455/4G

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมปากเฉียงชุบโครเมี่ยม รุ่น 461/1BI

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมปากเฉียงชุบโครเมี่ยม รุ่น 461/H

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมปากเฉียงด้ามฟ้ามีปีก รุ่น 461/4G

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมปากเฉียงชุบโครเมี่ยม รุ่น 466/1BI

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมปากเฉียงด้ามฟ้ามีปีก รุ่น 466/4G

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมปากเป็ดด้ามหุ้มยาง รุ่น 472/4P

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมปากเป็ด ด้ามหุ้มยาง ตรา LUX โดย Unior รุ่น 471B

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมปากเป็ดชุบโครเมี่ยม รุ่น 472/1BI

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมปากแหลมหางหนูชุบโครเมี่ยม รุ่น 476/1BI

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-503-1760K, KEN-503-1780K

Manufactured from hardened and tempered chrome vanadium with chemically blackened corrosion resistant finish and vinyl grip. Three position rapid jaw adjustment with high grip tooth profile, ensures the minimum amount of effort is required to remove or fit oil filters.