คีมชนิดต่างๆ

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

GLOW PLUG CONNECTOR PLIERS STRAIGHT JAW Kennedy Professional Specialist Automotive Tools

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

Manufactured from hardened and tempered chrome vanadium with chemically blackened corrosion resistant finish and vinyl grip. Three position rapid jaw adjustment with high grip tooth profile, ensures the minimum amount of effort is required to remove or fit oil filters.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

Kennedy Professional Spark-Resistant Safety Tools: Long Nose Pliers

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

Groove Joint Pliers Serrated jaws with sliding pivot joint which allows a wide range of jaw opening.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

Kennedy Professional Aluminium-Bronze Spark-Resistant Safety Tools: Adjustable Combination Pliers

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

Kennedy Professional Aluminium-Bronze Spark-Resistant Safety Tools: Linesman Pliers

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

Spark-Resistant Safety Diagonal Cutting Nippers

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

For clamping flexible brake lines, fuel lines, vacuum hose and other fluid lines. Allows servicing to be carried out without the need for system draining. Heavy duty serrated jaw edges provide excellent clamping whilst avoiding damage to hoses. Jaws pivot and self level to ensure parallel clamping. Fine adjusting ratchet action allows hoses to be fully or partly closed. Cocking mechanism holds pivot jaws

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

To enable fast installation or removal of piston rings. A self-adjusting spring tensioned mechanism manufactured from nickel-plated steel with PVC handles for extra grip. Capacity: 50 - 100mm (2” - 4”).

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

Standard Length For the easy removal of most valve stem seals and lower valve spring guides in restricted areas above the cylinder head. 250mm overall length, 50mm reach.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

Removes and installs flat band hose clamps. Swivel tips to grip at any angle. Locking handle allows user to maintain ‘open’ position and hold clamp in place.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

These Pliers have steel jaws, PVC coated handles and a 1/2 inch sq. for use with torque wrenches and bar breakers. Suitable for all ear type CVJ boot clips

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

Kennedy Remote Hose Clamp Pliers

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

Heavy Duty Hose Clip Pliers - Clic Compatible

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

To suit Kennedy Heavy Duty Snap Ring Pliers (165mm-300mm)

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

คีมล็อคปากแหลม

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมปากจิ้งจกชุบโครเมี่ยม รุ่น 405/1BI

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมปากจิ้งจกชุบโครเมี่ยม รุ่น 406/1BI

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมปากจิ้งจกด้ามฟ้ามีปีก รุ่น 408B (406/4G)

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมปากจิ้งจกชุบโครเมี่ยม รุ่น 420/1BI

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมปากจิ้กจกด้ามเหล็ก รุ่น 417

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมเหนี่ยวสปริงเบรค รุ่น 431/2

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมล็อคช่างเชื่อม B รุ่น 433/4B

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมล็อคช่างเชื่อม C รุ่น 433/4C

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมล็อคช่างเชื่อม E รุ่น 433/4E

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมล็อคก้ามปู A รุ่น 434/3A

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมล็อคก้ามปู B รุ่น 434/3B

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมล็อคก้ามปู C รุ่น 434/3C

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมล็อคปากโค้ง รุ่น 430/3C

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมล็อคช่างเชื่อม A รุ่น 433/4A

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมล็อคก้ามปู D รุ่น 434/3D

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมช่างเชื่อมโลหะด้ามหุ้มยาง รุ่น 436/4P

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมคอม้าด้ามหุ้มยาง รุ่น 441/7PR

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมคอม้าชุบโครเมี่ยม รุ่น 441/1BI

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมล็อคปากตรง รุ่น 430/3A

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมคอม้าชุบแข็ง รุ่น 445/4G

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมคอม้าชุบแข็ง รุ่น 445/4G

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมคอม้าชุบโครเมี่ยม รุ่น 445/1BI

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมคอม้าปากเรียบ รุ่น 449/1PYTHON

UNIOR : เครื่องมือช่าง

คีมตัดตะปูชุบโครเมี่ยม รุ่น 455/1BI