คีมชนิดต่างๆ

SATA : เครื่องมือช่าง

คีมหนีบแหวนหัวโค้ง SATA ขนาด 7 นิ้ว

SATA : เครื่องมือช่าง

คีมหนีบแหวนปากตรง SATA ขนาด 7 นิ้ว

SATA : เครื่องมือช่าง

คีมถ่างแหวนปากโค้ง SATA ขนาด 7 นิ้ว

SATA : เครื่องมือช่าง

คีมถ่างแหวนปากตรง SATA ขนาด 7 นิ้ว

SATA : เครื่องมือช่าง

คีมล็อคปากตรง SATA ขนาด 7 และ 10 นิ้ว

SATA : เครื่องมือช่าง

คีมล็อคปากโค้ง SATA ขนาด 10 นิ้ว

SATA : เครื่องมือช่าง

คีมคอม้าชุบโครเมี่ยม SATA ขนาด 8 และ 10 นิ้ว ANSI B107.23M DIN 5231

SATA : เครื่องมือช่าง

คีมปากจิ้งจกหุ้มฉนวน 1000 โวลต์ SATA ขนาด 7 นิ้ว ANSI B107.20M DIN 5244

SATA : เครื่องมือช่าง

คีมปากเฉียงหุ้มฉนวน 1000 โวลต์ ขนาด 6 นิ้ว ANSI B107.11M DIN 5238

SATA : เครื่องมือช่าง

คีมปากแหลมหุ้มฉนวน 1000 โวลต์ ขนาด 6 นิ้ว ANSI B107.13M DIN 5236

SATA : เครื่องมือช่าง

คีมผ่อนแรงปากจิ้งจก SATA ขนาด 8 นิ้ว ANSI B107.20M DIN 5244

SATA : เครื่องมือช่าง

คีมผ่อนแรงปากเฉียง SATA ขนาด 6, 7, 8 นิ้ว ANSI B107.20M DIN 5244

SATA : เครื่องมือช่าง

คีมผ่อนแรงปากเฉียง SATA ขนาด 7, 8 นิ้ว ANSI B107.11M DIN 5238

SATA : เครื่องมือช่าง

คีมปากเฉียง SATA ขนาด 5, 6, 7 นิ้ว ANSI B107.11M DIN 5238

SATA : เครื่องมือช่าง

คีมผ่อนแรงปากแหลม SATA ขนาด 8 นิ้ว ANSI B107.13M DIN 5236

SATA : เครื่องมือช่าง

คีมปากแหลม SATA ขนาด 6 และ 8 นิ้ว ANSI B107.13M DIN 5236

INDEXA-SEIKI

With two stub arms for easy linking to special jaw extensions.

MARVEL : เครื่องมือช่าง

คีมตัดสายเคเบิ้ล ME-60

MARVEL : เครื่องมือช่าง

คีมตัดสายเคเบิ้ล ME-38

MARVEL : เครื่องมือช่าง

คีมตัดสายเคเบิ้ล ME-22C

MARVEL : เครื่องมือช่าง

คีมตัดสายเคเบิ้ล ME-22

MARVEL : เครื่องมือช่าง

คีมตัดโลหะ ME-500

MARVEL : เครื่องมือช่าง

คีมตัดโลหะ ME-250

MARVEL : เครื่องมือช่าง

คีมตัดโลหะ ME-150

MARVEL : เครื่องมือช่าง

คีมตัดโลหะ ME-80

MARVEL : เครื่องมือช่าง

คีมตัดสายเคเบิ้ล ด้ามหุ้มยาง ME-250S Fiber reinforced plastic handles show no breakdown of insulation in tests to 50,000V. Blades of forged special tool steel, heat treated

MARVEL : เครื่องมือช่าง

คีมตัดสายเคเบิ้ล ด้ามหุ้มยาง ME-150S Fiber reinforced plastic handles show no breakdown of insulation in tests to 50,000V. Blades of forged special tool steel, heat treated

MARVEL : เครื่องมือช่าง

คีมตัดลวดสลิง MI-200 For Steel Wire Rope, Mild Steel Rod V-shaped blade profile for easy cutting of steel wire and rope without fraying. Double heart-treated drop-forged blades from special tool steel

MARVEL : เครื่องมือช่าง

คีมตัดลวดสลิง MI-100 For Steel Wire Rope, Mild Steel Rod V-shaped blade profile for easy cutting of steel wire and rope without fraying. Double heart-treated drop-forged blades from special tool steel

MARVEL : เครื่องมือช่าง

คีมตัดลวดสลิง MI-60 For Steel Wire Rope, Mild Steel Rod V-shaped blade profile for easy cutting of steel wire and rope without fraying. Double heart-treated drop-forged blades from special tool steel

BAHCO

BAHCO รุ่น WT0330-10W คีมล็อคด้ามหุ้มยาง ปากตรง

RIDGID : เครื่องมือช่าง

ชุดคัตเตอร์ตัดแต่งสายเคเบิล (Cable Trimmer)

RIDGID : เครื่องมือช่าง

คัตเตอร์ตัดแต่งสายเคเบิล (Cable Trimmer)

IRWIN VISE GRIP : เครื่องมือช่าง

Straight Jaw คีมล็อคปากตรง

IRWIN VISE GRIP : เครื่องมือช่าง

Curved Jaw / Wire Cutter คีมล็อคปากโค้ง

IRWIN VISE GRIP : เครื่องมือช่าง

Curved Jaw คีมล็อคปากโค้ง

IRWIN VISE GRIP : เครื่องมือช่าง

Long Nose / Wire Cutter คีมล็อกปากแหลม / ที่ตัดลวด

IRWIN VISE GRIP : เครื่องมือช่าง

Clamps with regular tips คีมล็อคก้ามปู

IRWIN VISE GRIP : เครื่องมือช่าง

คีมล็อคก้ามปูพร้อมแผ่นป้องกันชิ้นงานเป็นรอย

IRWIN VISE GRIP : เครื่องมือช่าง

Welding Clamp 9" / 225 mm