บล็อกลม

ACT : เครื่องมือลม

บล๊อกลมงานหนัก ชนิดแกนเพลา 1/2 นิ้ว อัตราการใช้ลม 6.3 CFM ความเร็วรอบ 8500 rpm

KOBE TOOLS สินค้าจากประเทศอังกฤษ

บล็อกลมอลูมิเนียมขนาดสแควร์ไดรฟ์ 1/2 นิ้ว มีปุ่มปรับซ้าย-ขวา Kobe Red Line.IW500 1/2" AIR IMPACT WRENCH

KOBE TOOLS สินค้าจากประเทศอังกฤษ

บล็อกลมอลูมิเนียมขนาดสแควร์ไดรฟ์ 3/4 นิ้ว มีปุ่มปรับซ้าย-ขวาและกำลังเครื่องได้ตามต้องการ Kobe™ Impact Wrench - 3/4

OKURA : เครื่องมือลม

บล็อกลมแกนเพลา SQ.DR.1/2" พร้อมลูกบล็อกในชุด ขนาดสายลม 3/8" ความเร็วรอบ 8000 rpm

HOBAYASHI : เครื่องมือลม

บล็อกลมแกนเพลา SQ.DR.1/2" Twin Hammer มีหลายรุ่นให้เลือก

KUANI : เครื่องมือลม

1" SQ. DR. Super Duty Pistol Type Impact Wrench New Twin Hammer Mechanism Pat. No. 70588

KUANI : เครื่องมือลม

1/2" SQ DR. Super Duty impact Wrench Twin Hammer Mechanism

ACT : เครื่องมือลม

บล๊อกลมงานหนัก ชนิดแกนเพลา 1/2 นิ้ว แรงดันลม 90 PSI

ACT : เครื่องมือลม

บล๊อกลมงานหนัก ชนิดแกนเพลา 1 นิ้ว แรงดันลม 0.7 m3/min

ACT : เครื่องมือลม

บล๊อกลมงานหนัก ชนิดแกนเพลา 3/4 นิ้ว แรงดันลม 0.7 m3/min

ACT : เครื่องมือลม

บล๊อกลมงานหนัก ชนิดแกนเพลา 3/4 นิ้ว แรงดันลม 0.7 m3/min

ACT : เครื่องมือลม

บล๊อกลมงานหนัก ชนิดแกนเพลา 1/2 นิ้ว อัตราการใช้ลม 4.2 CFM

RODCRAFT : เครื่องมือลม

บล็อกลม 1" Impact Wrench 2800 Nm max., 8.4 kg, SmartDUOPACT, composite

RODCRAFT : เครื่องมือลม

บล็อกลม 1" Impact Wrench 2900 Nm max., 8.1 kg, DUOPACT, composite

RODCRAFT : เครื่องมือลม

บล็อกลม 1" Impact Wrench with long anvil 2900 Nm max., Closed Hammer system, metal housing

RODCRAFT : เครื่องมือลม

บล็อกลม 1" Impact Wrench with short anvil 2900 Nm max., Closed Hammer system, metal housing

RODCRAFT : เครื่องมือลม

บล็อกลม 1" Impact Wrench with long anvil 2600 Nm max., Closed Hammer System

RODCRAFT : เครื่องมือลม

บล็อกลม 1" Impact Wrench with short anvil 2600 Nm max., Closed Hammer System

RODCRAFT : เครื่องมือลม

บล็อกลม 1" Impact Wrench 2500 Nm, 6.9 kg, SmartDUOPACT, composite

RODCRAFT : เครื่องมือลม

บล็อกลม 1" Impact Wrench with long anvil, 2450 Nm max.

RODCRAFT : เครื่องมือลม

บล็อกลม 1" Impact Wrench with short anvil, 2450 Nm max.

RODCRAFT : เครื่องมือลม

บล็อกลม 3/4" Impact Wrench with long anvil 1950 Nm max., SmartDUOPACT, composite

RODCRAFT : เครื่องมือลม

บล็อกลม มีให้เลือก 2 รุ่น 1" Impact Wrench และ 3/4" Impact Wrench

RODCRAFT : เครื่องมือลม

บล็อกลม 1.1/2" Impact Wrench 5500 Nm max

RODCRAFT : เครื่องมือลม

บล็อกลม 3/4" Impact wrench for work on small trucks and vans.

RODCRAFT : เครื่องมือลม

บล็อกลม Small 3/4" impact wrench with 6 position torque regulator in forward.

RODCRAFT : เครื่องมือลม

บล็อกลม 1/2" Impact Wrench 1050 Nm max, SmartDUOPACT, 1.9 kg

RODCRAFT : เครื่องมือลม

บล็อกลม 1/2" Impact Wrench TL Torque Limited, max 90 Nm in forward, max 900 Nm in reverse

RODCRAFT : เครื่องมือลม

บล็อกลม มีให้เลือก 2 รุ่น 1/2" Impact Wrench 950Nm max

RODCRAFT : เครื่องมือลม

บล็อกลม มีให้เลือก 2 รุ่น Drive 1/2" 580 Nm max

RODCRAFT : เครื่องมือลม

3/8" Impact Wrench for confined areas (motorcycles)

RODCRAFT : เครื่องมือลม

บล็อกลม 3/8" impact wrench for small bolts. Regulation of the impacting power in both directions possible.

RODCRAFT : เครื่องมือลม

บล็อกลมมีให้เลือก 2 รุ่น 3/8" และ 1/2"

RODCRAFT : เครื่องมือลม

บล็อกลม 11/2" Composite impact wrench for universal use

KUANI : เครื่องมือลม

1/2" SQ. DR. Impact Wrench Twin Hammer Mechanism

KUANI : เครื่องมือลม

3/8" SQ. DR. Heavy Duty Impact Wrench Pic Clutch Mechanism

KUANI : เครื่องมือลม

1" SQ. DR. Super Duty Straight Type Impact Wrench New Twin Hammer Mechanism Pat. No. 70588 with 1" Short Anvil

KUANI : เครื่องมือลม

3/4" SQ. DR. Super Duty Impact Wrench New Twin Hammer Mechanism Pat. No. 70588

KUANI : เครื่องมือลม

3/4" SQ. DR. Super Duty Impact Wrench New Twin Hammer Mechanism Pat. No. 70588

KUANI : เครื่องมือลม

3/4" SQ. DR. Super Duty Impact Wrench New Twin Hammer Mechanism Pat. No. 70588