เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสั่น

KUANI : เครื่องมือลม

เครื่องขัดกระดาษทราย รุ่น KI-6629 ขนาด 3"

KUANI : เครื่องมือลม

3 in 1 Super Duty Orbital Air Asnder Pat. Pending

KUANI : เครื่องมือลม

Heavy Duty Air Angle Sander 2500rpm

KUANI : เครื่องมือลม

Heavy Duty Air Angle Sander 4500rpm

KUANI : เครื่องมือลม

Heavy Duty Air Angle Sander 2000rpm

KUANI : เครื่องมือลม

Heavy Duty Air Angle Sander 4500rpm

KUANI : เครื่องมือลม

Heavy Duty Air Dual Action "Quiel" Sander

KUANI : เครื่องมือลม

Heavy Duty Air File Sander Side Exhaust

KUANI : เครื่องมือลม

Super Duty Orbital Air Asnder Pat. Pending

KUANI : เครื่องมือลม

Super Duty Orbital Air Asnder Pat. Pending

KUANI : เครื่องมือลม

Heavy Duty Air Orbital Block Sander

TOKU

เครื่องขัดกระดาษทรายลมแบบหมุน มีท่อเป่าลม แรงดันอากาศ 6 kg/cm2, ความเร็วรอบ 7000 ต่อนาที

TOKU

เครื่องขัดกระดาษทราย ขนาด 7",แรงดันอากาศ 6 kg/cm2,ความเร็วรอบ 5000 ต่อนาที

TOKU

เครื่องขัดกระดาษทราย แบบสั่น,แรงดันอากาศ 6kg/cm2, ความเร็วรอบ 13000 ต่อนาที

TOKU

เครื่องขัดกระดาษทราย ด้วยแรงลม ใช้ในการตกแต่งผิววัสดุ TOKU AIR SANDER

TOKU

ตัวด้ามจับเป็นคู่แบบเส้นตรง เป็นเครื่องใช้ทุ่นแรง ด้วยแรงลม ใช้ในการตกแต่งผิววัสดุ

TOKU

ตัวด้ามจับเป็นคู่แบบเส้นตรง เป็นเครื่องใช้ทุ่นแรง ด้วยแรงลม ใช้ในการตกแต่งผิววัสดุ

KOBE TOOLS : เครื่องมือลม

เครื่องขัดลมขนาด 75 มม. กำลังมอเตอร์ 0.40 แรงม้า ความเร็วรอบเครื่องเปล่า 15,000 รอบต่อนาที

KOBE TOOLS : เครื่องมือลม

เครื่องขัดชนิดดูดฝุ่นในตัว แผ่นขัดขนาด 6 นิ้ว ความเร็วรอบเครื่องเปล่า 11,000 รอบต่อนาที

KOBE TOOLS : เครื่องมือลม

เครื่องขัดกระดาษทรายลมระบบสั่น ความเร็วรอบเครื่องเปล่า 8,000 รอบต่อนาที

KOBE TOOLS : เครื่องมือลม

เครื่องขัดลมขนาด 150 มม. (6 นิ้ว) ความเร็วรอบเครื่องเปล่า 10,000 รอบต่อนาที

KOBE TOOLS : เครื่องมือลม

เครื่องขัดกระดาษทรายลมมาพร้อมสายและถุงเก็บฝุ่นจากการขัด ความเร็วรอบเครื่องเปล่า 8,000 รอบต่อนาที

KOBE TOOLS : เครื่องมือลม

ชุดเครื่องขัดกระดาษทรายรุ่นมินิ มาพร้อมกับแผ่นขัดขนาด 2 และ 3 นิ้ว