เครื่องเจียร์ลม

TOKU เครื่องมือลม TAG-40MR

เครื่องเจียร์ลม TOKU รุ่น TAG-40MR ขนาด 4 นิ้ว "โตกุ"

TOKU เครื่องมือลม TAG-700

เครื่องเจียรลม 7 นิ้ว #TAG-40MR "โตกุ"

RODCRAFT : เครื่องมือลม

เครื่องเจียร์ลม 100mm(4")discs

New

KUANI : เครื่องมือลม

7" Super Duty Air Angle Grinder

KOBE TOOLS สินค้าจากประเทศอังกฤษ

เครื่องเจียร์ลมรุ่นงานหนัก สำหรับใบเจียร์ขนาด 180 มม. (7 นิ้ว) 180mm Heavy Duty Angle Grinder

KOBE TOOLS สินค้าจากประเทศอังกฤษ

เครื่องเจียร์ลมคอมุมฉาก เข้าถึงพื้นที่งานได้ง่าย ความเร็วรอบเครื่องเปล่า 20,000 รอบต่อนาที Kobe™ 90° Angle Die Grinder

HOBAYASHI : เครื่องมือลม

เครื่องเจียร์ลมสายอ่อน เครื่องเจียรนัยสายอ่อน ขนาดปากจับดอก 0.5-4.0 mm ความเร็วรอบ 30000 rpm

HOBAYASHI : เครื่องมือลม

เครื่องเจียร์ลมสายอ่อน เครื่องเจียรนัย พร้อมดอกเจียร์ในชุด ขนาดปากจับดอก 3 mm ความเร็วรอบ 56000 rpm

OKURA : เครื่องมือลม

เครื่องเจียร์ลม ขนาดแผ่นเจียร์ 180 mm ( 7" ) แรงดันลม 90 PSI ความเร็วรอบ 7000 rpm

OKURA : เครื่องมือลม

เครื่องเจียร์ลม ขนาดแผ่นเจียร์ 100 mm ( 4" ) อัตราการใช้ลม 4 CFM ความเร็วรอบ 11000 rpm

OKURA : เครื่องมือลม

เครื่องเจียร์ลม ขนาดแผ่นเจียร์ 100 mm ( 4" ) แรงดันลม 90 PSI ความเร็วรอบ 11000 rpm

OKURA : เครื่องมือลม

เครื่องเจียร์ลม ขนาดแผ่นเจียร์ 100 mm ( 4" ) แรงดันลม 90 PSI ความเร็วรอบ 10000 rpm

KUANI : เครื่องมือลม KI-6801

Heavy Duty Air Angle Grinder Model Ki-6802 is as same as KI-6801 excepot size of pad (KI-6801:4" : KI-6802:5")

KUANI : เครื่องมือลม

Heavy Duty Air Angle Grinder Model Ki-6802-R is as same as KI-6801-R excepot size of pad (KI-6801-R:4" : KI-6802-R:5")

KUANI : เครื่องมือลม

9" Super Duty Vertical Air Angle Grinder เครื่องเจียลมแบบมุมตั้ง 9"

KUANI : เครื่องมือลม

1/4 Heavy Duty Air Die Grinder Option for 6mm collet size

KUANI : เครื่องมือลม

1/4" Heavy Duty Air Angle Die Grinder Option for 6mm collet size

KUANI : เครื่องมือลม

mm Super Duty Air Die Grinder Model KI-6202-IN is as same as KI-6202-M except collet size (KI-6202-M: 6mm; KI-6202-IN: 1/4")

KUANI : เครื่องมือลม

3mm High Speed Micro Die Grinder

KUANI : เครื่องมือลม

6mm Heavy Duty Air Die Grinde

KUANI : เครื่องมือลม

Heavy Duty Air Angle Grinder Model Ki-6802 is as same as KI-6801 excepot size of pad (KI-6801:4" : KI-6802:5")

KUANI : เครื่องมือลม

6mm Heavy Duty Air Die Grinder Model KI-6203-IN is as same as KI-6203-M except collet size (KI-6203-M: 6mm; KI-6203-IN: 1/4")

KUANI : เครื่องมือลม

2 in 1 Ari Punch / Flange Tool Model KI-4112 is as same as KI-4110 except punch diameter (KI-4110; 5mm; KI-4112; 8mm)

KUANI : เครื่องมือลม

4" Super Duty Air Angle Grinder

KUANI : เครื่องมือลม

7" Heavy Duty Airang Grinder

KUANI : เครื่องมือลม

2" Super Duty Air Angle Grinder

KUANI : เครื่องมือลม

9" Super Duty Vertical Ari Angle Grinder เครื่องเจียลมแบบมุมตั้ง 9"

KUANI : เครื่องมือลม

2 1/2" Super Duty Air Grinder

KUANI : เครื่องมือลม

5" Super Duty Air Grinder

KUANI : เครื่องมือลม

1/4" (6mm) Heavy Duty Air Angle Die Grinder เครื่องเจียร์แกนงอ 1/4"

KUANI : เครื่องมือลม

3mm High Speed Micro Die Grinder

KOBE TOOLS : เครื่องมือลม

ประกอบด้วยเครื่องเจียร์ลมสำหรับงานขัดเจียร์พื้นผิวชิ้นงาน พร้อมแผ่นขัดแบบต่างๆ ในชุด

KOBE TOOLS : เครื่องมือลม

เครื่องเจียร์ลมคอตรงแกน 3, 6 มม. ความเร็วรอบเครื่องเปล่า 25,000 รอบต่อนาที

KOBE TOOLS : เครื่องมือลม

เครื่องเจียร์ลมคอทำมุม 115 องศา ความเร็วรอบเครื่องเปล่า 20,000 รอบต่อนาที

KOBE TOOLS : เครื่องมือลม

เครื่องเจียร์ลมแกนตรง 6 มม. ความเร็วรอบเครื่องเปล่า 25,000 รอบต่อนาที

Best Seller

KOBE TOOLS : เครื่องมือลม

ชุดเครื่องเจียร์ลมมือถือขนาดเล็ก ด้วยแกนขนาด 3 มม. ความเร็วรอบเครื่องเปล่า 26,000 รอบต่อนาที

KOBE TOOLS : เครื่องมือลม

ด้ามฟรีลมคอยาว ขนาดสแควร์ไดรฟ์มีให้เลือกทั้งรุ่น 1/2 และ 3/8 นิ้ว

KOBE TOOLS : เครื่องมือลม

เครื่องเจียร์ลมคอตรงรุ่นคอยาว แกน 6 มม. ความเร็วรอบเครื่องเปล่า 25,000 รอบต่อนาที

KOBE TOOLS : เครื่องมือลม

เครื่องเจียร์ลมคอตรงแกนขนาด 6 มม. ขนาดเล็กจับมั่นถนัดมือ

KOBE TOOLS : เครื่องมือลม

เครื่องเจียร์ลมคอทำมุม 115 องศาแกน 6 มม. ความเร็วรอบเครื่องเปล่า 22,000 รอบต่อนาที