เครื่องเจียร์ลม

KOBE TOOLS สินค้าจากประเทศอังกฤษ

เครื่องเจียร์ลมรุ่นงานหนัก สำหรับใบเจียร์ขนาด 180 มม. (7 นิ้ว) 180mm Heavy Duty Angle Grinder

KOBE TOOLS สินค้าจากประเทศอังกฤษ

เครื่องเจียร์ลมคอมุมฉาก เข้าถึงพื้นที่งานได้ง่าย ความเร็วรอบเครื่องเปล่า 20,000 รอบต่อนาที Kobe™ 90° Angle Die Grinder

HOBAYASHI : เครื่องมือลม

เครื่องเจียร์ลมสายอ่อน เครื่องเจียรนัยสายอ่อน ขนาดปากจับดอก 0.5-4.0 mm ความเร็วรอบ 30000 rpm

HOBAYASHI : เครื่องมือลม

เครื่องเจียร์ลมสายอ่อน เครื่องเจียรนัย พร้อมดอกเจียร์ในชุด ขนาดปากจับดอก 3 mm ความเร็วรอบ 56000 rpm

HOBAYASHI : เครื่องมือลม

เครื่องเจียร์ลมคอตรงพร้อมดอกเจียร์ในชุด ขนาดปากจับดอก 3, 6 mm มีให้เลือกหลายรุ่น

OKURA : เครื่องมือลม

เครื่องเจียร์ลมคอตรงพร้อมดอกเจียร์ในชุด ขนาดปากจับดอก 6 mm ความเร็วรอบ 22000 rpm

OKURA : เครื่องมือลม

เครื่องเจียร์ลม ขนาดแผ่นเจียร์ 180 mm ( 7" ) แรงดันลม 90 PSI ความเร็วรอบ 7000 rpm

OKURA : เครื่องมือลม

เครื่องเจียร์ลม ขนาดแผ่นเจียร์ 100 mm ( 4" ) อัตราการใช้ลม 4 CFM ความเร็วรอบ 11000 rpm

OKURA : เครื่องมือลม

เครื่องเจียร์ลม ขนาดแผ่นเจียร์ 100 mm ( 4" ) แรงดันลม 90 PSI ความเร็วรอบ 11000 rpm

OKURA : เครื่องมือลม

เครื่องเจียร์ลม ขนาดแผ่นเจียร์ 100 mm ( 4" ) แรงดันลม 90 PSI ความเร็วรอบ 10000 rpm

RODCRAFT : เครื่องมือลม

เครื่องเจียรลม die grinder 700 W, 6 mm collet, exhaust downwards

RODCRAFT : เครื่องมือลม

เครื่องเจียรลม long die grinder 700 W, 6 mm, 8 mm collet, silencing exhaust hose system

RODCRAFT : เครื่องมือลม

เครื่องเจียรลม die grinder composite - insulated, 6 mm, rear exhaust

RODCRAFT : เครื่องมือลม

เครื่องเจียรลม short die grinder 700 W, 6 mm , 8 mm collet, silencing exhaust hose system

RODCRAFT : เครื่องมือลม

เครื่องเจียรลม die grinder rear exhaust 20000 rpm, 6 mm (3 mm also available)

RODCRAFT : เครื่องมือลม

เครื่องเจียรลม long die grinder rear exhaust 23000 rpm, 6 mm (3 mm also available)

RODCRAFT : เครื่องมือลม

เครื่องเจียรลม die grinder rear exhaust 26000 rpm, 6 mm (3 mm also available)

RODCRAFT : เครื่องมือลม

เครื่องเจียรลม short die grinder rear exhaust 25000 rpm, 6 mm (3 mm also available)

RODCRAFT : เครื่องมือลม

เครื่องเจียรลม High-speed precision grinder - pencil style - for engravings or tuning work. Includes collet 3 mm.

KUANI : เครื่องมือลม

1/4 Heavy Duty Air Die Grinder Option for 6mm collet size

KUANI : เครื่องมือลม

1/4" Heavy Duty Air Angle Die Grinder Option for 6mm collet size

KUANI : เครื่องมือลม

mm Super Duty Air Die Grinder Model KI-6202-IN is as same as KI-6202-M except collet size (KI-6202-M: 6mm; KI-6202-IN: 1/4")

KUANI : เครื่องมือลม

3mm High Speed Micro Die Grinder

KUANI : เครื่องมือลม

6mm Heavy Duty Air Die Grinde

KUANI : เครื่องมือลม

6mm Heavy Duty Air Die Grinder Model KI-6203-IN is as same as KI-6203-M except collet size (KI-6203-M: 6mm; KI-6203-IN: 1/4")

KUANI : เครื่องมือลม

2 in 1 Ari Punch / Flange Tool Model KI-4112 is as same as KI-4110 except punch diameter (KI-4110; 5mm; KI-4112; 8mm)

KUANI : เครื่องมือลม

2 1/2" Super Duty Air Grinder

KUANI : เครื่องมือลม

5" Super Duty Air Grinder

KUANI : เครื่องมือลม

1/4" (6mm) Heavy Duty Air Angle Die Grinder เครื่องเจียร์แกนงอ 1/4"

KUANI : เครื่องมือลม

3mm High Speed Micro Die Grinder

TOKU

เครื่องเจียร์ลมแบบคอตรง ขนาดแกนหินเจียร 6mm, แรงดันอากาศ 6kg/cm2, ความเร็วรอบ 25000 ต่อนาที

TOKU

เครื่องเจียร์ลมแบบคอตรง ขนาดแกนหินเจียร 6mm, แรงดันอากาศ 6kg/cm2, ความเร็วรอบ 12700 ต่อนาที

TOKU

เครื่องเจียร์ลมแบบคอตรง ขนาดแกนหินเจียร 6mm, แรงดันอากาศ 6kg/cm2, ความเร็วรอบ 20000 ต่อนาที

TOKU

เครื่องเจียร์ลมแบบคอตรง ขนาดแกนหินเจียร 6mm, แรงดันอากาศ 6kg/cm2, ความเร็วรอบ 18000 ต่อนาที

TOKU

เครื่องเจียร์ลมแบบคอตรง ขนาดแกนหินเจียร 6mm, แรงดันอากาศ 6kg/cm2, ความเร็วรอบ 15000 ต่อนาที

TOKU

เครื่องเจียร์ลมแบบคอตรง ขนาดแกนหินเจียร 6mm, แรงดันอากาศ 6kg/cm2, ความเร็วรอบ 20000 ต่อนาที

TOKU

เครื่องเจียร์ลมแบบคอตรง ขนาดหินเจียร 6",แรงดันอากาศ 6 kg/cm2,2.1 แรงม้า,ความเร็วรอบ 6000 ต่อนาที

TOKU

เครื่องเจียร์ลมแบบคอตรง ขนาดหินเจียร 5",แรงดันอากาศ 6 kg/cm2,1.4 แรงม้า,ความเร็วรอบ 7600 ต่อนาที

TOKU

เครื่องเจียร์ลมแบบคอตรง ขนาดหินเจียร 3",แรงดันอากาศ 6 kg/cm2,0.7 แรงม้า,ความเร็วรอบ 12700 ต่อนาที

KOBE TOOLS : เครื่องมือลม

ประกอบด้วยเครื่องเจียร์ลมสำหรับงานขัดเจียร์พื้นผิวชิ้นงาน พร้อมแผ่นขัดแบบต่างๆ ในชุด