เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน

KUANI : เครื่องมือลม

ชุดเครื่องมือกระดาษทรายสายพาน Heavy Duty Air Belt Sander Kit

RODCRAFT : เครื่องมือลม

เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน High power and efficient sanding, deburring

RODCRAFT : เครื่องมือลม

เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน Handy and ergonomic Can be used to sand 100% in corners

RODCRAFT : เครื่องมือลม

เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน Small belt sander including three sanding belts

KUANI : เครื่องมือลม

เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน Heavy Duty Air Belt Sander

KUANI : เครื่องมือลม

เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน Heavy Duty Air Belt Sander

KUANI : เครื่องมือลม

เครื่องขัดกระดาษทรายสายพานลม Heavy Duty Air Belt Sander

KUANI : เครื่องมือลม

ชุดเครื่องมือกระดาษทรายสายพาน Heavy Duty Air Belt Sandy Kit

KOBE TOOLS : เครื่องมือลม

เครื่องขัดกระดาษทรายลมแบบสายพานรุ่นมินิ ปรับองศาแขนเครื่องได้

KOBE TOOLS : เครื่องมือลม

เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพาน ความเร็วรอบเครื่องเปล่า 18,000 รอบต่อนาที