เครื่องตัดไฟเบอร์ลม

KUANI : เครื่องมือลม

Heavy Duty Air Nibbler Cutting Method : Pull Cut Option For Push cut

KUANI : เครื่องมือลม

Heavy Duty Air Nibbler Cutting Method : Push Cut

KUANI : เครื่องมือลม

เครื่องตัดลม ด้ามจับเป็นยางเพื่อความกระชับและปลอดภัย