เลื่อยลม ตะไบลม กรรไกรลม

KOBE TOOLS สินค้าจากประเทศอังกฤษ

เลื่อยลมเอนกประสงค์ ความเร็วรอบเครื่องเปล่า 9,000 รอบต่อนาที Kobe™ Multi-Purpose Body Saw

KOBE TOOLS สินค้าจากประเทศอังกฤษ

กรรไกรลมสำหรับตัดแผ่นเหล็กและอลูมิเนียม ความเร็วรอบเครื่องเปล่า 2,200 รอบต่อนาที Kobe™ Rapid Cutting Air Metal Shear

RODCRAFT : เครื่องมือลม

เลื่อยลม Mini-Saw, good for working in confined areas 145 mm

RODCRAFT : เครื่องมือลม

เลื่อยลมชุด low vibration saw set TOP model, low vibration and composite

RODCRAFT : เครื่องมือลม

เลื่อยลม low vibration saw TOP model, low vibration and composite

RODCRAFT : เครื่องมือลม

เลื่อยลมชุด air saw set easy exchange of blades, rear exhaust

RODCRAFT : เครื่องมือลม

เลื่อยลม air saw easy exchange of blades, rear exhaust

KUANI : เครื่องมือลม

เครื่องเลื่อยลม Heavy Duty Air body Saw

KUANI : เครื่องมือลม

กรรไกรลม Heavy Duty Air Metal Shear

KUANI : เครื่องมือลม

กรรไกรลมแบบด้ามตรง Heavy Duty Straight Air Scissor Shear

KUANI : เครื่องมือลม

เครื่องเลื่อยลม Heavy Duty Air Body Saw

KUANI : เครื่องมือลม

เครื่องเลื่อยลม 2 in 1 Air Body Saw & File Tool

KUANI : เครื่องมือลม

กรรไกรลม ด้ามจับเป็นยางเพื่อความกระชับ และปลอดภัย

TOKU

เครื่องเลื่อยลม แรงดันอากาศ 6 kg/cm2 ช่วงชัก 10mm จำนวน Stoke 5000 ต่อนาที กระทัดรัด กำลังแรง

TOKU

เครื่องเลื่อยลม แรงดันอากาศ 6 kg/cm2 ขนาดใบตัด 1.5mm จำนวน Stoke 9000 ต่อนาที น้ำหนักเบา ขนาดกระทัดรัดให้กำลังสูง