เครื่องยิงตะปู เครื่องยิงแม็กใช้ลม

EUROX เครื่องมือลม ST64 EUROX RED KING

ST64 EUROX RED KING ปืนลมยิงตะปู 02-065-060 บรรจุตะปู 80 นัด

EUROX เครื่องมือลม FST50 EUROX RED KING

FST50 EUROX RED KING ปืนลมยิงตะปู 02-065-080 บรรจุตะปู 100 นัด

EUROX เครื่องมือลม F50 EUROX RED KING

F50 EUROX RED KING ปืนลมยิงตะปู 02-065-050 บรรจุตะปู 100 นัด

EUROX เครื่องมือลม 1022J EUROX RED KING

1022J EUROX RED KING ปืนลมยิงตะปู 02-065-030 บรรจุตะปู 100 นัด

EUROX เครื่องมือลม F30 EUROX RED KING

F30 EUROX RED KING ปืนลมยิงตะปู 02-065-010 บรรจุตะปู 100 นัด

EUROX เครื่องมือลม T50 EUROX KING

T50 EUROX KING ปืนลมยิงตะปู 02-001-102 บรรจุตะปู 100 นัด

EUROX เครื่องมือลม K440 EUROX KING

K440 EUROX KING ปืนลมยิงตะปู 02-001-101 บรรจุตะปู 100 นัด

EUROX เครื่องมือลม ST64 EUROX KING

ST64 EUROX KING ปืนลมยิงตะปู 02-010-011 บรรจุตะปู 80 นัด

EUROX เครื่องมือลม FST50 EUROX KING

FST50 EUROX KING ปืนลมยิงตะปู 02-001-080 บรรจุตะปู 100 นัด

EUROX เครื่องมือลม F50 EUROX KING

F50 EUROX KING ปืนลมยิงตะปู 02-001-070 บรรจุตะปู 100 นัด

EUROX เครื่องมือลม 422J EUROX KING

422J EUROX KING ปืนลมยิงตะปู 02-001-040 บรรจุตะปู 100 นัด

EUROX เครื่องมือลม 1022J EUROX KING

1022J EUROX KING ปืนลมยิงตะปู 02-001-035 บรรจุตะปู 100 นัด

EUROX เครื่องมือลม 1013J EUROX KING

1013J EUROX KING ปืนลมยิงตะปู 02-001-020 บรรจุตะปู 100 นัด

EUROX เครื่องมือลม F30 EUROX KING

F30 EUROX KING ปืนลมยิงตะปู 02-001-015 บรรจุตะปู 100 นัด

EUROX เครื่องมือลม FST50 EUROX GOLD

ปืนลมยิงตะปู ใช้สำหรับงานยิงคอนกรีต, ไม้เนื้อแข็ง, โครงไม้, ฉากทีบาร์

EUROX เครื่องมือลม F50 EUROX GOLD

ปืนลมยิงตะปู เหมาะกับงานละเอียดที่ไม่ให้เห็นหัวตะปู งานประณีตยิงชิ้นงานเล็กๆ ไม้ไม่ปริ

EUROX เครื่องมือลม PIN625 EUROX GOLD

ปืนลมยิงตะปู เหมาะกับงานละเอียดที่ไม่ให้เห็นหัวตะปู งานประณีตยิงชิ้นงานเล็กๆ ไม้ไม่ปริ

EUROX เครื่องมือลม 1022J EUROX GOLD

ปืนลมยิงตะปู ใช้สำหรับงานยิงฝ้าเพดาน กระเบื้องแผ่นเรียบ โครงไม้ ไม้อัด กรอบรูป

EUROX เครื่องมือลม ST64 EUROX GOLD

ปืนลมยิงตะปู ใช้สำหรับงานคอนกรีต ไม้เนื้อแข็ง โครงหลังคา เฌอร่า

EUROX เครื่องมือลม F30 EUROX GOLD

ปืนลมยิงตะปู ใช้สำหรับงานยิงฝ้าเพดาน กระเบื้องแผ่นเรียบ โครงไม้ ไม้อัด กรอบรูป

EUROX เครื่องมือลม F30 EUROX SUPER 7

ปืนลมยิงตะปู F30 EUROX SUPER 7 ใช้สำหรับงานยิงฝ้าเพดาน กระเบื้องแผ่นเรียบ โครงไม้ ไม้อัด กรอบรูป เหมาะกับไม้เนื้อแข็ง

AEROPRO เครื่องมือลม

เครื่องยิงตะปูลม AIR NAILER

AEROPRO เครื่องมือลม

เครื่องยิงตะปูลม AIR NAILER

AEROPRO เครื่องมือลม

เครื่องยิงตะปูลม AIR NAILER

AEROPRO เครื่องมือลม

เครื่องยิงตะปูลม AIR NAILER

AEROPRO เครื่องมือลม

เครื่องยิงตะปูลม AIR NAILER

AEROPRO เครื่องมือลม

เครื่องยิงตะปูลม AIR NAILER

AEROPRO เครื่องมือลม

เครื่องยิงตะปูลม AIR NAILER

AEROPRO เครื่องมือลม

เครื่องยิงตะปูลม AIR NAILER

DONGCHENG : เครื่องมือลม

เครื่องยิงตะปูลม ขาเดี่ยว

DONGCHENG : เครื่องมือลม

เครื่องยิงตะปูลม ขาเดี่ยว

DONGCHENG : เครื่องมือลม

เครื่องยิงตะปูลม ขาคู่

DONGCHENG : เครื่องมือลม

เครื่องยิงตะปูลม ขาเดี่ยว

OKURA : เครื่องมือลม

เครื่องยิงตะปูลม ขนาดลูกยิง 25-50 มม. บรรจุลูกยิงได้สูงสุด 400 ลูก แรงดันลม 70-100 PSI

OKURA : เครื่องมือลม

เครื่องถอดตะปูลม ขนาดลูกยิงที่ถอดได้ 2-50 มม. ขนาดสายลม 3/8" แรงดันลมสูงสุด 70-100 PSI

OKURA : เครื่องมือลม

เครื่องยิงแม็คลม ขนาดลูกยิง 32-64 มม. บรรจุลูกยิง 2 x 40 PCS แรงดันลม 120 PSI

OKURA : เครื่องมือลม

เครื่องยิงแม็คลม ขนาดลูกยิง 45-70 มม. แรงดันลม 120 PSI อัตราการใช้ลม 5.72 L ขนาดสายลม 3/8"

OKURA : เครื่องมือลม

เครื่องยิงแม็คลม ขนาดลูกยิง 10-22 มม. บรรจุลูกยิงได้สูงสุด 100 ลูก ขนาดสายลม 3/8" แรงดันลมสูงสุด 120 PSI

MAKITA

ใช้งานได้ยาวนานต่อเนื่อง สามารถบรรจุตะปูได้สูงสุดถึง 300 ชิ้น

MAKITA

ใช้งานได้ยาวนานต่อเนื่อง สามารถบรรจุตะปูได้สูงสุดถึง 300 ชิ้น