ปืนสกัดสนิม

KUANI : เครื่องมือลม

Heavy Duty Air Needle Scaler ใช้ในงานสกัดสนิม เหมาะกับงานหนัก

KUANI : เครื่องมือลม

Heavy Duty Air Needle Scaler ใช้ในงานสกัดสนิม เหมาะกับงานหนัก

TOKU

ปืนสกัดสนิม ขนาดลูกสูบ 1"/25.3 mm ปริมาณลม 0.5/16 m3/min/cfm ช่องลมเข้า 3/8 pt

TOKU

ปืนสกัดสนิม ขนาดลูกสูบ 20 mm ปริมาณลม 0.25/8 m3/min/cfm ช่องลมเข้า 1/4 pt

TOKU

ปืนสกัดสนิม แรงดันอากาศ 6 kg/cm2 ขนาดลูกสูบ 20mm กระแทก 3500 ครั้งต่อนาที ช่วงชัก 17mm ขนาดสายลม 9.5mm เล็กกระทัดรัด

TOKU

ปืนสกัดสนิม แรงดันอากาศ 6 kg/cm2 ขนาดลูกสูบ 20mm,กระแทก 4000 ครั้งต่อนาที ช่วงชัก 17mm ขนาดสายลม 9.5mm เล็กกระทัดรัด