เครื่องตบลม

KUANI : เครื่องมือลม

Super Duty Air Sand Rammer

TOKU

เครื่องตบลม •ขนาดลูกสูบ 1-1/2" ปริมาณลม 35.2 cfm แรงดันอากาศ 6kgf/cm2

TOKU

เครื่องตบลม • ขนาดลูกสูบ 1-1/4" ปริมาณลม 27.0 cfm แรงดันอากาศ 6kgf/cm2

TOKU

เครื่องตบลม • ขนาดลูกสูบ 1" ปริมาณลม 22.0 cfm แรงดันอากาศ 6kgf/cm2

TOKU

เครื่องตบลม • ขนาดลูกสูบ 1" ปริมาณลม 22.0 cfm แรงดันอากาศ 6kgf/cm2

TOKU

เครื่องตบลม • ขนาดลูกสูบ 7/8" ปริมาณลม 10.0 cfm แรงดันอากาศ 6kgf/cm2

TOKU

เครื่องตบลม • ขนาดลูกสูบ 3/4" ปริมาณลม 8.0 cfm แรงดันอากาศ 6kgf/cm2