เครื่องกระเทาะ เซาะโลหะ

KUANI : เครื่องมือลม

Super Duty Air Flux Chipper ใช้ในงานสกัดสนิม เหมาะกับงานหนักเป็นพิเศษ

TOKU

สกัดลมกระเทาะ/เซาะโลหะ ชนิดดอกสกัดแบน อัตราเจาะกระแทกต่อนาที 12,000 bpm น้ำหนักเบา ใช้งานสะดวก

TOKU

สกัดลมกระเทาะโลหะ ชนิดดอกสกัดแหลม อัตราเจาะกระแทก ต่อนาที 12,000 bpm น้ำหนักเบา ใช้งานสะดวก