เครื่องกระเทาะ เซาะโลหะ

KUANI : เครื่องมือลม

Super Duty Air Flux Chipper ใช้ในงานสกัดสนิม เหมาะกับงานหนักเป็นพิเศษ