เครื่องสกัดคอนกรีตลม

KUANI : เครื่องมือลม

Super Duty Air Chiping Hammer

KUANI : เครื่องมือลม

Super Duty Min Air Chiping Hammer

TOKU : เครื่องมือลม

เครื่องสกัดคอนกรีตแบบไฮโดรลิคพร้อมเครื่องยนต์ขับปั้มไฮดรอลิกรุ่น ขนาด 9 แรงม้า ใช้เจาะทำลายหินหรือคอนกรีต ใช้ร่วมกันกับเครื่องสกัดคอนกรีต

TOKU : เครื่องมือลม

ขนาดก้านดอก (1-1/4"X6") ทำงานด้วยระบบไฮโดรลิคพร้อมกับเครื่องยนต์ขับปั้มไฮดรอลิก ใช้เจาะทำลายหินหรือคอนกรีต

TOKU : เครื่องมือลม

ขนาดก้านดอก (1"X4-1/4") ทำงานด้วยระบบไฮโดรลิคพร้อมกับเครื่องยนต์ขับปั้มไฮดรอลิก ใช้เจาะทำลายหินหรือคอนกรีต

TOKU : เครื่องมือลม

ขนาดก้านดอก (7/8"X3-1/4") ทำงานด้วยระบบไฮโดรลิคพร้อมกับเครื่องยนต์ขับปั้มไฮดรอลิก ใช้เจาะทำลายหินหรือคอนกรีต

TOKU

เครื่องสกัดลม ขนาดลูกสูบ70 mm ช้กับดอกสว่านเจาะหินหัวเพชรแบบพิเศษ 6 เหลี่ยม H 7/8"

TOKU

เครื่องสกัดลม ขนาดลูกสูบ 68 mm ช้กับดอกสว่านเจาะหินหัวเพชรแบบพิเศษ 6 เหลี่ยม H 7/8"

TOKU

เครื่องสกัดลม ขนาดลูกสูบ 54 mm ช้กับดอกสว่านเจาะหินหัวเพชรแบบพิเศษ 6 เหลี่ยม H 7/8"

TOKU

เครื่องสกัดลมแบบ AA ขนาดลูกสูบ 28 mm ขนาดก้านดอกสกัด R18-15H x 60 mm

TOKU

เครื่องสกัดลมแบบ AA ขนาดลูกสูบ 24 mm ขนาดก้านดอกสกัด R18-15H x 60 mm

TOKU

เครื่องสกัดลมแบบ AA ขนาดลูกสูบ 20 mm ขนาดก้านดอกสกัด R15-12H x 53 mm

TOKU

เครื่องสกัดก้านกลม รูปร่างกระทัดรัด ทรงพลัง น้ำหนักเบา ดูแลรักษาง่าย

TOKU

เครื่องสกัดก้านกลม รูปร่างกระทัดรัด ทรงพลัง น้ำหนักเบา ดูแลรักษาง่าย

TOKU

เครื่องสกัดก้านกลม รูปร่างกระทัดรัด ทรงพลัง น้ำหนักเบา ดูแลรักษาง่าย

TOKU

เครื่องสกัดก้านกลม รูปร่างกระทัดรัด ทรงพลัง น้ำหนักเบา ดูแลรักษาง่าย

TOKU

เครื่องสกัดลม ก้าน Hex หกเหลี่ยม น้ำหนักเบา ใช้งานสะดวก ดูแลรักษาง่ายเนื่องจากชิ้นส่วนประกอบจำนวนน้อย

TOKU

เครื่องสกัดลม ก้าน Hex หกเหลี่ยม น้ำหนักเบา ใช้งานสะดวก ดูแลรักษาง่ายเนื่องจากชิ้นส่วนประกอบจำนวนน้อย

TOKU

เครื่องสกัดลม ก้าน Hex หกเหลี่ยม น้ำหนักเบา ใช้งานสะดวก ดูแลรักษาง่ายเนื่องจากชิ้นส่วนประกอบจำนวนน้อย

TOKU

เครื่องสกัดลม ก้าน Hex หกเหลี่ยม น้ำหนักเบา ใช้งานสะดวก ดูแลรักษาง่ายเนื่องจากชิ้นส่วนประกอบจำนวนน้อย

TOKU

เครื่องสกัดลม ก้าน Hex หกเหลี่ยม น้ำหนักเบา ใช้งานสะดวก ดูแลรักษาง่ายเนื่องจากชิ้นส่วนประกอบจำนวนน้อย