หัวต่อคอปเปอร์ลม

WINTON : เครื่องมือลม

ข้อต่อคอปเปอร์เกลียวนอก (ตัวผู้) Winton มีให้เลือก 3 ขนาด