อะไหล่และอุปกรณ์เสริมเครื่องมือลม

KOBE TOOLS : เครื่องมือลม

Used to supply air between air tool and supply point.