ปืนยิงกาวลม ปืนยิงซิลิโคนลม

RODCRAFT : เครื่องมือลม

กระบอกอัดจารบีใช้ลม pumping 250 bar cartridges and loose

RODCRAFT : เครื่องมือลม

กระบอกอัดจารบีใช้ลม Single stroke 170 bar cartridges and loose

RODCRAFT : เครื่องมือลม

ปืนยิงกาว,ซิลิโคน cartridges 310 ml (up to size 220 x 50 mm)