แผ่นตัด-แผ่นเจียร์

KENNEDY : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

Suitable for use with all portable and air disc sanders. Recommended for use with Kennedy abrasive discs.

KENNEDY : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

Suitable for use with Kennedy ‘velcro-backed’ sanding discs.

YORK : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

แผ่นตัด แกร่งทนทานมีหลายขนาดและเกรดให้เลือก ได้ตรงตามความต้องการใช้งาน

YORK : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

แผ่นตัด แกร่งทนทานมีหลายขนาดและเกรดให้เลือก ได้ตรงตามความต้องการใช้งาน

YORK : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

แผ่นตัด แกร่งทนทานมีหลายขนาดและเกรดให้เลือก ได้ตรงตามความต้องการใช้งาน

YORK : อุปกรณ์งานขัด ตัด เจียร์

แผ่นเจียร์ แกร่งทนทานมีหลายขนาดและเกรดให้เลือก ได้ตรงตามความต้องการใช้งาน