ชุดโฮลซอ

RIDGID : Cutting Tools

Hole Saw Kit/ชุดเลื่อยเจาะรู Ridgid Plumbers Hole Saw Kit

HASHIMOTO

โฮสซอเจาะรู เกรดคาร์ไบท์ ขนาดตั้งแต่ 16 - 100 มม.

HASHIMOTO

โฮลซอรู เกรดไฮสปีด ขนาดตั้งแต่ 16 - 100 มม.

KENNEDY : Cutting Tools

ประกอบด้วยโฮลซอ 9 ตัว ไฮสปีดขนาด 22 - 64 มม. พร้อมแกนจับ ดอกนำศูนย์ บรรจุกล่องพลาสติก

KENNEDY : Cutting Tools

ประกอบด้วยโฮลซอ 9 ตัว ไฮสปีดขนาด 16 - 51 มม. พร้อมแกนจับ ดอกนำศูนย์ บรรจุกล่องพลาสติก

KENNEDY : Cutting Tools

ประกอบด้วยโฮลซอ 11 ตัว ไฮสปีดขนาด 16 - 51 มม. พร้อมแกนจับ

KENNEDY : Cutting Tools

ประกอบด้วยโฮลซอ 5 ตัว ไฮสปีดขนาด 16 - 30 มม. พร้อมแกนจับ

KENNEDY : Cutting Tools

ชุดโฮลซอ 9 ตัว ไฮสปีดขนาด 22 - 64 มม. บรรจุกล่องพลาสติก