ดอกสว่านก้านกลม

SWISS+TECH

ดอกสว่านก้านกลมไฮสปีด เจาะเหล็ก ขนาดตั้งแต่ 3.0 - 8.5 มม. HSS-Co Straight Shank TiN Coated Long Series Parabolic Drills

SWISS+TECH

ดอกสว่านก้านกลมไฮสปีด เจาะเหล็ก ขนาดตั้งแต่ 1.0 - 13.0 มม. HSS-Co Straight Shank Heavy Duty TiN Coated Drills

SWISS+TECH

ดอกสว่านก้านกลมไฮสปีด เจาะเหล็ก ขนาดตั้งแต่ 1.0 - 13.0 มม. HSS-Co Straight Shank Heavy Duty TiN Coated Drills

SWISS+TECH

ดอกสว่านก้านกลมไฮสปีด เจาะอลูมิเนียม ทองแดง พลาสติก ขนาดตั้งแต่ 2.5 - 13.0 มม. HSS-Co Straight Shank High Helix Drills

SWISS+TECH

ดอกสว่านก้านกลมไฮสปีด เจาะเหล็ก ขนาดตั้งแต่ 1.0 - 13.0 มม. HSS-Co Straight Shank Heavy Duty TiN Coated Drills

SWISS+TECH

ดอกสว่านก้านกลมไฮสปีด เจาะเหล็ก ขนาดตั้งแต่ 1.0 - 13.0 มม. HSS-Co Straight Shank Heavy Duty TiN Tipped Drills

SWISS+TECH

ดอกสว่านก้านกลมไฮสปีด เจาะเหล็ก ขนาดตั้งแต่ 1.0 - 14.0 มม. HSS-Co Straight Heavy Duty Drills - Single-ended

SWISS+TECH

ดอกสว่านก้านกลมไฮสปีด เจาะเหล็ก ขนาดตั้งแต่ 1.0 - 13.0 มม. HSS TiN Coated Jobber Drills - Series 1001

SWISS+TECH

ดอกสว่านก้านกลมไฮสปีด เจาะเหล็ก ขนาดตั้งแต่ 1/16 - 1/2 นิ้ว HSS Straight Shank TiN Tipped Jobber Drills - Inch

SWISS+TECH

ดอกสว่านก้านกลมไฮสปีด เจาะเหล็ก ขนาดตั้งแต่ 1.0 - 16.0 มม. HSS Straight Shank TiN Tipped Jobber Drills - Metric

SWISS+TECH

ดอกสว่านก้านกลมไฮสปีด เจาะเหล็ก ขนาดตั้งแต่ 1.5 - 13.0 มม. HSS-Co TiN Coated Heavy Duty Stub Drills - Series 2020 Metric

SWISS+TECH

ดอกสว่านก้านกลมไฮสปีด เจาะเหล็ก ขนาดตั้งแต่ 1.0 - 13.0 มม. HSS-Co Heavy Duty Cobalt Stub Drills - Series 2010 Metric

SWISS+TECH

ดอกสว่านก้านกลมไฮสปีด เจาะเหล็ก ขนาดตั้งแต่ 2.5 - 13 มม. HSS TiN Coated Stub Drills - Series 2001 Metric

SUTTON TOOLS

ดอกสว่านก้านกลมซัตตัน 1/32 - 1/64 นิ้ว (หุน) HSS DRILL BRIGHT - STRAIGHT SHANK - STANDARD LENGTH

SUTTON TOOLS

ดอกสว่านก้านกลมซัตตัน 7.2 - 13.0 มม. (มิล) HSS DRILL BRIGHT - STRAIGHT SHANK - STANDARD LENGTH

SUTTON TOOLS

ดอกสว่านก้านกลมซัตตัน 3.7 - 7.1 มม. (มิล) STRAIGHT SHANK STANDARD LENGTH HSS DRILL

SUTTON TOOLS

ดอกสว่านก้านกลมซัตตัน 0.8 - 3.6 มม. (มิล) STRAIGHT SHANK STANDARD LENGTH HSS DRILL