ดอกเอ็นมิล ดอกกัด

New

SHERWOOD

HSS - E- Spotting Drills (Inch)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

OSBORN

คัตเตอร์กัด HSS CORNER ROUNDING CUTTER (M2)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

OSBORN

ดอกคัตเตอร์กัดร่องตัวที - ก้านเกลียว T-SLOT CUTTERS, THREADED SHANK มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 6 - 22 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

OSBORN

ดอกคัตเตอร์กัดร่องตัวที - ก้านเกลียว T-SLOT CUTTERS, THREADED SHANK มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/4 - 1 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

OSBORN

ดอกคัตเตอร์หางเหยี่ยว HSS DOVETAIL CUTTERS มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/2 - 1.1/2 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

OSBORN

ดอกคัตเตอร์กัดร่องลิ่มวงเดือน HSS WOODRUFF KEY CUTTERS

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

OSBORN

ดอกคัตเตอร์กัดร่องลิ่มแบบ 2 คม - ปลายมนแบบยาว HSS BALL NOSED SLOT DRILLS, LONG LENGTH

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

OSBORN

ดอกคัตเตอร์กัดร่องลิ่มแบบ 2 คม - ปลายมนแบบยาว HSS BALL NOSED SLOT DRILLS, LONG LENGTH

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

OSBORN

ดอกคัตเตอร์กัดร่องลิ่มแบบ 2 คม - ปลายมน HSS BALL NOSED SLOT DRILLS, STANDARD LENGTH

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

OSBORN

ดอกคัตเตอร์กัดร่องลิ่มแบบ 2 คม - ปลายมน HSS BALL NOSED SLOT DRILLS, STANDARD LENGTH

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

OSBORN

ดอกคัตเตอร์กัดร่องลิ่มแบบ 2 คม - ปลายตัดแบบยาว HIGH SPEED STEEL SLOT DRILLS, LONG SERIES

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

OSBORN

ดอกคัตเตอร์กัดร่องลิ่มแบบ 2 คม - ปลายตัดแบบยาว HIGH SPEED STEEL SLOT DRILLS, LONG SERIES

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

OSBORN

ดอกคัตเตอร์กัดร่องลิ่มแบบ 2 คม - ปลายตัด HIGH SPEED STEEL SLOT DRILLS, STANDARD LENGTH

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

OSBORN

ดอกคัตเตอร์กัดร่องลิ่มแบบ 2 คม - ปลายตัด HIGH SPEED STEEL SLOT DRILLS, STANDARD LENGTH

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

OSBORN

ดอกคัตเตอร์กัดร่องลิ่ม (เอ็นมิลล์)-ยาว HIGH SPEED STEEL END MILLS, LONG SERIES

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

OSBORN

ดอกคัตเตอร์กัดร่องลิ่ม (เอ็นมิลล์)-ยาว HIGH SPEED STEEL END MILLS, LONG SERIES

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

OSBORN

ดอกคัตเตอร์กัดร่องลิ่ม (เอ็มมิลล์) โคบัลท์ (8%) SVG COBALT END MILLS , STANDARD LENGTH

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

OSBORN

ดอกคัตเตอร์กัดร่องลิ่ม (เอ็มมิลล์) โคบัลท์ (8%) SVG COBALT END MILLS , STANDARD LENGTH

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

OSBORN

ดอกคัตเตอร์กัดร่องลิ่ม (เอ็มมิลล์) METRIC HSS END MILLS , STANDARD LENGTH มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 2.50 - 50.00 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

OSBORN

ดอกคัตเตอร์กัดร่องลิ่ม (เอ็มมิลล์) HIGH SPEED STEEL END MILL,STANDARD LENGTH มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 3/32 - 2 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SWISS+TECH : CUTTING TOOLS

ชุดดอกกัดเอ็นมิลไฮสปีด 2 ฟัน HSS-E PM 2 Flute Slot Drill Peak Power Set, 7 Pieces - Series 91

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SWISS+TECH

ดอกกัดเอ็นมิลไฮสปีด HSS-E PM Coated Coarse Pitch Ripper Cutters Series 99 Regular - Peak Power Co

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SWISS+TECH

ดอกกัดเอ็นมิลไฮสปีด 2 ฟัน HSS-E PM Coated 2 Flute Ball Nosed Slot Drills Series 97 Regular - Peak Power Coated

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SWISS+TECH

ดอกกัดเอ็นมิลไฮสปีด HSS-E PM Coated Fine Pitch Ripper Series 94 Regular - Peak Power Coated

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SWISS+TECH

ดอกกัดเอ็นมิลไฮสปีด 2 ฟัน HSS-E PM Coated 2 Flute Slot Drills Series 91 Regular - Peak Power Coated

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SWISS+TECH

ดอกกัดเอ็นมิลไฮสปีด HSS-E PM Fine Pitch Ripper Cutters Series 98 Regular - Peak Power Coated

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SWISS+TECH

ดอกกัดเอ็นมิลไฮสปีด 4 ฟัน HSS-E PM Coated 4 Flute End Mills: Series 95 Regular - Peak Power Coated

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SWISS+TECH

ดอกกัดเอ็นมิลไฮสปีด 3 ฟัน HSS-E PM Coated 3 Flute End Mills Series 93 Regular - Peak Power Coated

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SWISS+TECH

ดอกกัดเอ็นมิลไฮสปีด Weldon Shank HSS-E PM TiALN Coated Fine Pitch Ripper Cutters Series 96 - Long

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SWISS+TECH

ดอกกัดเอ็นมิลไฮสปีด Weldon Shank HSS-E PM TiALN Coated High Helix Cutters Series 92 - Long

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SWISS+TECH

ดอกกัดเอ็นมิลไฮสปีด Weldon Shank HSS-E PM TiALN Coated 45° High Helix Milling Cutters: Series 90 - Regular

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SWISS+TECH

ดอกเอ็นมิล ดอกเซาะร่องไฮสปีดโคบอลต์ 3, 4 ฟัน HSS-Co 8% Weldon Shank Fine Pitch Ripper Cutters Series 26 Long - Uncoated

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SWISS+TECH

ดอกเอ็นมิล ดอกเซาะร่องไฮสปีดโคบอลต์ 3, 4 ฟัน HSS-Co 8% Weldon Shank Fine Pitch Ripper Cutters Series 25 Regular - TiALN Coated

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SWISS+TECH

ดอกเอ็นมิล ดอกเซาะร่องไฮสปีดโคบอลต์ 3, 4 ฟัน HSS-Co 8% Weldon Shank Fine Pitch Ripper Cutters Series 25 Regular - TiCN Coated

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SWISS+TECH

ดอกเอ็นมิล ดอกเซาะร่องไฮสปีดโคบอลต์ 3, 4 ฟัน HSS-Co 8% Weldon Shank Fine Pitch Ripper Cutters Series 25 Regular - Uncoated

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SWISS+TECH

ดอกเอ็นมิล ดอกเซาะร่องไฮสปีดโคบอลต์ 3 ฟัน HSS-CO 8% Weldon Shank Coarse Pitch 37° High Helix for Aluminium Roughing End Mills 3 Flute Series 21 Long - Uncoated

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SWISS+TECH

ดอกเอ็นมิล ดอกเซาะร่องไฮสปีดโคบอลต์ 3 ฟัน HSS-CO 8% Weldon Shank Coarse Pitch 37° High Helix for Aluminium Roughing End Mills 3 Flute Series 20 Regular - Uncoated

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SWISS+TECH

ดอกเอ็นมิล ดอกเซาะร่องไฮสปีดโคบอลต์ 3 - 5 ฟัน HSS-Co 8% Weldon Shank Coarse Pitch Ripper Cutters Series 18 Long - Uncoated

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SWISS+TECH

ดอกเอ็นมิล ดอกเซาะร่องไฮสปีดโคบอลต์ 3, 4 ฟัน HSS-Co 8% Weldon Shank Coarse Pitch Ripper Cutters Series 17 Regular - Uncoated

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SWISS+TECH

ดอกเอ็นมิล ดอกเซาะร่องไฮสปีดโคบอลต์ 2 ฟัน HSS-Co 8% Weldon Shank 42° High Helix Slot Drills 2 Flute For Aluminium Series 15 Regular - Uncoated

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้