ดอกเอ็นมิล ดอกกัด

New

OSBORN

คัตเตอร์กัด HSS CORNER ROUNDING CUTTER (M2)

OSBORN

ดอกคัตเตอร์กัดร่องตัวที - ก้านเกลียว T-SLOT CUTTERS, THREADED SHANK มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 6 - 22 มม.

OSBORN

ดอกคัตเตอร์กัดร่องตัวที - ก้านเกลียว T-SLOT CUTTERS, THREADED SHANK มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/4 - 1 นิ้ว

OSBORN

ดอกคัตเตอร์หางเหยี่ยว HSS DOVETAIL CUTTERS มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/2 - 1.1/2 นิ้ว

OSBORN

ดอกคัตเตอร์กัดร่องลิ่มวงเดือน HSS WOODRUFF KEY CUTTERS

OSBORN

ดอกคัตเตอร์กัดร่องลิ่มแบบ 2 คม - ปลายมนแบบยาว HSS BALL NOSED SLOT DRILLS, LONG LENGTH

OSBORN

ดอกคัตเตอร์กัดร่องลิ่มแบบ 2 คม - ปลายมนแบบยาว HSS BALL NOSED SLOT DRILLS, LONG LENGTH

OSBORN

ดอกคัตเตอร์กัดร่องลิ่มแบบ 2 คม - ปลายมน HSS BALL NOSED SLOT DRILLS, STANDARD LENGTH

OSBORN

ดอกคัตเตอร์กัดร่องลิ่มแบบ 2 คม - ปลายมน HSS BALL NOSED SLOT DRILLS, STANDARD LENGTH

OSBORN

ดอกคัตเตอร์กัดร่องลิ่มแบบ 2 คม - ปลายตัดแบบยาว HIGH SPEED STEEL SLOT DRILLS, LONG SERIES

OSBORN

ดอกคัตเตอร์กัดร่องลิ่มแบบ 2 คม - ปลายตัดแบบยาว HIGH SPEED STEEL SLOT DRILLS, LONG SERIES

OSBORN

ดอกคัตเตอร์กัดร่องลิ่มแบบ 2 คม - ปลายตัด HIGH SPEED STEEL SLOT DRILLS, STANDARD LENGTH

OSBORN

ดอกคัตเตอร์กัดร่องลิ่มแบบ 2 คม - ปลายตัด HIGH SPEED STEEL SLOT DRILLS, STANDARD LENGTH

OSBORN

ดอกคัตเตอร์กัดร่องลิ่ม (เอ็นมิลล์)-ยาว HIGH SPEED STEEL END MILLS, LONG SERIES

OSBORN

ดอกคัตเตอร์กัดร่องลิ่ม (เอ็นมิลล์)-ยาว HIGH SPEED STEEL END MILLS, LONG SERIES

OSBORN

ดอกคัตเตอร์กัดร่องลิ่ม (เอ็มมิลล์) โคบัลท์ (8%) SVG COBALT END MILLS , STANDARD LENGTH

OSBORN

ดอกคัตเตอร์กัดร่องลิ่ม (เอ็มมิลล์) โคบัลท์ (8%) SVG COBALT END MILLS , STANDARD LENGTH

OSBORN

ดอกคัตเตอร์กัดร่องลิ่ม (เอ็มมิลล์) METRIC HSS END MILLS , STANDARD LENGTH มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 2.50 - 50.00 มม.

OSBORN

ดอกคัตเตอร์กัดร่องลิ่ม (เอ็มมิลล์) HIGH SPEED STEEL END MILL,STANDARD LENGTH มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 3/32 - 2 นิ้ว

SWISS+TECH : CUTTING TOOLS

ชุดดอกกัดเอ็นมิลไฮสปีด 2 ฟัน HSS-E PM 2 Flute Slot Drill Peak Power Set, 7 Pieces - Series 91

SWISS+TECH

ดอกกัดเอ็นมิลไฮสปีด HSS-E PM Coated Coarse Pitch Ripper Cutters Series 99 Regular - Peak Power Co

SWISS+TECH

ดอกกัดเอ็นมิลไฮสปีด 2 ฟัน HSS-E PM Coated 2 Flute Ball Nosed Slot Drills Series 97 Regular - Peak Power Coated

SWISS+TECH

ดอกกัดเอ็นมิลไฮสปีด HSS-E PM Coated Fine Pitch Ripper Series 94 Regular - Peak Power Coated

SWISS+TECH

ดอกกัดเอ็นมิลไฮสปีด 2 ฟัน HSS-E PM Coated 2 Flute Slot Drills Series 91 Regular - Peak Power Coated

SWISS+TECH

ดอกกัดเอ็นมิลไฮสปีด HSS-E PM Fine Pitch Ripper Cutters Series 98 Regular - Peak Power Coated

SWISS+TECH

ดอกกัดเอ็นมิลไฮสปีด 4 ฟัน HSS-E PM Coated 4 Flute End Mills: Series 95 Regular - Peak Power Coated

SWISS+TECH

ดอกกัดเอ็นมิลไฮสปีด 3 ฟัน HSS-E PM Coated 3 Flute End Mills Series 93 Regular - Peak Power Coated

SWISS+TECH

ดอกกัดเอ็นมิลไฮสปีด Weldon Shank HSS-E PM TiALN Coated Fine Pitch Ripper Cutters Series 96 - Long

SWISS+TECH

ดอกกัดเอ็นมิลไฮสปีด Weldon Shank HSS-E PM TiALN Coated High Helix Cutters Series 92 - Long

SWISS+TECH

ดอกกัดเอ็นมิลไฮสปีด Weldon Shank HSS-E PM TiALN Coated 45° High Helix Milling Cutters: Series 90 - Regular

SWISS+TECH

ดอกเอ็นมิล ดอกเซาะร่องไฮสปีดโคบอลต์ 3, 4 ฟัน HSS-Co 8% Weldon Shank Fine Pitch Ripper Cutters Series 26 Long - Uncoated

SWISS+TECH

ดอกเอ็นมิล ดอกเซาะร่องไฮสปีดโคบอลต์ 3, 4 ฟัน HSS-Co 8% Weldon Shank Fine Pitch Ripper Cutters Series 25 Regular - TiALN Coated

SWISS+TECH

ดอกเอ็นมิล ดอกเซาะร่องไฮสปีดโคบอลต์ 3, 4 ฟัน HSS-Co 8% Weldon Shank Fine Pitch Ripper Cutters Series 25 Regular - TiCN Coated

SWISS+TECH

ดอกเอ็นมิล ดอกเซาะร่องไฮสปีดโคบอลต์ 3, 4 ฟัน HSS-Co 8% Weldon Shank Fine Pitch Ripper Cutters Series 25 Regular - Uncoated

SWISS+TECH

ดอกเอ็นมิล ดอกเซาะร่องไฮสปีดโคบอลต์ 3 ฟัน HSS-CO 8% Weldon Shank Coarse Pitch 37° High Helix for Aluminium Roughing End Mills 3 Flute Series 21 Long - Uncoated

SWISS+TECH

ดอกเอ็นมิล ดอกเซาะร่องไฮสปีดโคบอลต์ 3 ฟัน HSS-CO 8% Weldon Shank Coarse Pitch 37° High Helix for Aluminium Roughing End Mills 3 Flute Series 20 Regular - Uncoated

SWISS+TECH

ดอกเอ็นมิล ดอกเซาะร่องไฮสปีดโคบอลต์ 3 - 5 ฟัน HSS-Co 8% Weldon Shank Coarse Pitch Ripper Cutters Series 18 Long - Uncoated

SWISS+TECH

ดอกเอ็นมิล ดอกเซาะร่องไฮสปีดโคบอลต์ 3, 4 ฟัน HSS-Co 8% Weldon Shank Coarse Pitch Ripper Cutters Series 17 Regular - Uncoated

SWISS+TECH

ดอกเอ็นมิล ดอกเซาะร่องไฮสปีดโคบอลต์ 2 ฟัน HSS-Co 8% Weldon Shank 42° High Helix Slot Drills 2 Flute For Aluminium Series 15 Regular - Uncoated