หินเจียร์มีแกน

KENNEDY

ชุดหินเจียรสีชมพูมีแกนประกอบด้วยหินเจียร 24 ชิ้น

KENNEDY : CUTTING TOOLS

ชุดหินเจียรสีชมพูมีแกนประกอบด้วยหินเจียร 8 ชิ้น

KENNEDY : CUTTING TOOLS

ชุดหินเจียรสีชมพูมีแกนประกอบด้วยหินเจียร 5 ชิ้น

KOBE TOOLS : CUTTING TOOLS

ชุดดอกเจียร พร้อมอุปกรณ์เสริมในกล้อง