หินเจียร์มีแกน

KENNEDY : CUTTING TOOLS

‘B’ Shape Shank Diameter 3mm/ หินเจียรอมยิ้ม มีแกน

KENNEDY : CUTTING TOOLS

‘W’ Shape Shank Diameter 6mm/ หินเจียรแกน 6 มม. except W244 = 10mm & W211 = 3mm

KENNEDY : CUTTING TOOLS

‘B’ Shape Shank Diameter 3mm/ แกน 3 มม.

KENNEDY : CUTTING TOOLS

‘W’ Shape Shank Diameter 6mm/หินเจียรแกน 6 มม.

KENNEDY : CUTTING TOOLS

‘W’ Shape Shank Dia. 3mm except * = 6mm/

KENNEDY : CUTTING TOOLS

‘W’ Shape Shank Dia. 3mm/ แกน 3 มม.(หินเจียรอมยิ้ม)

KENNEDY : CUTTING TOOLS

‘B’ Shape Shank Diameter 3mm/ แกน 3 มม.

KENNEDY : CUTTING TOOLS

‘A’ Shape Shank Diameter 6mm/ แกน 6 มม.

KENNEDY : CUTTING TOOLS

‘A’ Shape Shank Diameter 6mm / แกน 6 มม.

KENNEDY : CUTTING TOOLS

ชุดหินเจียรสีชมพูมีแกนประกอบด้วยหินเจียร 24 ชิ้น

KENNEDY : CUTTING TOOLS

ชุดหินเจียรสีชมพูมีแกนประกอบด้วยหินเจียร 8 ชิ้น

KENNEDY : CUTTING TOOLS

ชุดหินเจียรสีชมพูมีแกนประกอบด้วยหินเจียร 5 ชิ้น

KOBE TOOLS : CUTTING TOOLS KBE-280-3380K

ชุดดอกเจียร พร้อมอุปกรณ์เสริมในกล้อง