ดอกสกัดลม ดอกเจาะหิน

TOKU

หัวเพชรดอกเจาะหิน รูเตเปอร์ 22 มม. ใช้กับก้านต่อหัวดอกเจาะหัวเตเปอร์ 22 มม.

TOKU

หัวเพชรเจาะหิน หัว 2 แฉก รูเตเปอร์ 22 มม. ใช้กับก้านต่อหัวดอกเจาะหัวเตเปอร์ 22 มม

TOKU

ดอกเจาะหิน ใช้กับเครื่องสว่านเจาะหิน ขนาดหัวเตเปอร์ 22mm มีขนาดให้เลือก 600 - 1500 มม.