คัตเตอร์กัดมุม / ตัดวงกลม / คัตเตอร์หางเหยี่ยว

SWISS+TECH : CUTTING TOOLS

ชุดดอกกัดเอ็นมิลไฮสปีด HSS-E PM Coarse Pitch Ripper Peak Power Set, 5 Pieces - Series 99

SWISS+TECH : CUTTING TOOLS

ชุดดอกกัดเอ็นมิลไฮสปีด HSS-E PM High Helix Fine Pitch Ripper Peak Power Set, 6 Pieces - Series 98

SWISS+TECH : CUTTING TOOLS

ชุดดอกกัดเอ็นมิลไฮสปีด 2 ฟัน HSS-E PM 2 Flute Ball Nose Slot Drill Peak Power Set, 7 Pieces - Series 97

SWISS+TECH : CUTTING TOOLS

ชุดดอกกัดเอ็นมิลไฮสปีด 2 ฟัน HSS-E PM 2 Flute Slot Drill Peak Power Set, 7 Pieces - Series 91