เครื่องเชื่อม ตู้เชื่อมไฟฟ้า WELDER

KENNEDY : เครื่องเชื่อม ตู้เชื่อมไฟฟ้า

DSGPRM With a robust anodised aluminium body and steel plunger suitable for professional use. Removal of molten solder is achieved by the spring loaded piston creating a vacuum in the barrel of the tool. With extraction spring located outside of the vacuum chamber and PTFE nozzle to prevent solder sticking. With safety shield.

KENNEDY : เครื่องเชื่อม ตู้เชื่อมไฟฟ้า

Anti-Static Val-U-Vac With carbon impregnated tip and body to prevent solder adhesion and dispel static. Conforms with CECC 15.

KENNEDY : เครื่องเชื่อม ตู้เชื่อมไฟฟ้า

Aluminium vice with a two position lockable ball joint, cast steel clamp and swivel mechanism. Horizontal/vertical grooved jaw is designed to hold irregular shaped objects. Removable jaw rubber covers for protecting delicate components. Will clamp to surfaces of five to 50mm thickness.

KENNEDY : เครื่องเชื่อม ตู้เชื่อมไฟฟ้า

Ideal for precision soldering, wiring and model making applications.

KENNEDY : เครื่องเชื่อม ตู้เชื่อมไฟฟ้า

BSK125 Contents: 25 - 125W butane soldering iron, tip cleaning sponge,five interchangeable tips: 2.4mm, 4.8mm double flat, hot air blower, hot knife and hot air deflector.

KENNEDY : เครื่องเชื่อม ตู้เชื่อมไฟฟ้า

Piezo self ignition. Uses standard butane lighter fuel and is simple to refill. Fully adjustable tip temperature control with a safety fuel cut-off when cap is replaced. Textured anti-slip barrel with built in stand for anti roll. Supplied with pointed soldering tip. Can be used with single flat,double flat, hot air, hot air deflector and hot knife, can also be used as a blow torch. Supplied without fuel.

KENNEDY : เครื่องเชื่อม ตู้เชื่อมไฟฟ้า

Supplied in a robust plastic case.

KENNEDY : เครื่องเชื่อม ตู้เชื่อมไฟฟ้า

PIEZO self ignition. Uses standard butane lighter fuel and is simple to refill. Fully adjustable tip temperature control with a safety fuel cut-off when cap is replaced. Textured anti-slip barrel with built in stand for anti roll.Supplied with pointed soldering tip. Can be used with double flat, hot air, flame and hot knife, can also be used as a blow torch. Supplied without fuel.

KENNEDY : เครื่องเชื่อม ตู้เชื่อมไฟฟ้า

Supplied in a robust plastic case with inlay. Contents: BS050 Butane soldering iron, tip cleaning sponge, stand, four interchangeable tips: 4.8mm and 3.0mm Double flat, hot knife.

KENNEDY : เครื่องเชื่อม ตู้เชื่อมไฟฟ้า

Flint type ignition which is built into the cap. Uses standard butane lighter fuel and is simple to refill. Fully adjustable tip temperature control with a safety fuel cutoff when cap is replaced. Textured anti-slip barrel. Supplied with pointed soldering tip. Can be used with double flat, hot air, flame and hot knife, can also be used as a blow torch. Supplied without fuel.

KENNEDY : เครื่องเชื่อม ตู้เชื่อมไฟฟ้า

Gas Lens Heatshield 54N01

KENNEDY : เครื่องเชื่อม ตู้เชื่อมไฟฟ้า

54N To Suit Wp 17/18/26 torches

KENNEDY : เครื่องเชื่อม ตู้เชื่อมไฟฟ้า

54N To suit WP17/18/26 torches.

KENNEDY : เครื่องเชื่อม ตู้เชื่อมไฟฟ้า

10N To suit WP17/18/26 torches.

KENNEDY : เครื่องเชื่อม ตู้เชื่อมไฟฟ้า

10N To suit WP17/18/26 torches.

KENNEDY : เครื่องเชื่อม ตู้เชื่อมไฟฟ้า

BIN57Y To suit WP17/18/26 torches.

KENNEDY : เครื่องเชื่อม ตู้เชื่อมไฟฟ้า

Tig Torches Whether water or air cooled, all Kennedy Tig torches are lightweight and durable. They come supplied with a 12.5ft (3.8m) cable, and silicon rubber rigid or flexible head mouldings for greater heat resistance.

KENNEDY : เครื่องเชื่อม ตู้เชื่อมไฟฟ้า

Mig Torch Accessories-Nozzles

KENNEDY : เครื่องเชื่อม ตู้เชื่อมไฟฟ้า

Contact Tips & Tip Adaptors

KENNEDY : เครื่องเชื่อม ตู้เชื่อมไฟฟ้า

PVC coated for use with steel wire.Colour coded to indicate

KENNEDY : เครื่องเชื่อม ตู้เชื่อมไฟฟ้า

Fitted with EURO connectors, with insulated gas nozzles for use with mixed gases and a 4m supple, lightweight cable to improve productivity.

KENNEDY : เครื่องเชื่อม ตู้เชื่อมไฟฟ้า

Acetylene nozzle mix can be used with the majority of popular cutting torches.Plate thickness refers to mild steel.

KENNEDY : เครื่องเชื่อม ตู้เชื่อมไฟฟ้า

75mm long propane nozzle mix can be used with the majority of popular cutting torches.

KENNEDY : เครื่องเชื่อม ตู้เชื่อมไฟฟ้า

Prolongs the life of gas welding and cutting nozzles. High strength,needle type files housed in an anodised aluminium flip-up pocket case.

KENNEDY : เครื่องเชื่อม ตู้เชื่อมไฟฟ้า

Arc welding rods for mild steel and medium tensile steels.Medium rutile coated, all positional rods. Applications: for steel plate and strip including structural steels and pipe work,especially under site conditions.Superb finish with self-releasing slag.N.B. Suitable for AC(50V minimum open circuit)and DC +/-.

KENNEDY : เครื่องเชื่อม ตู้เชื่อมไฟฟ้า

E7018 (‘Low Hydrogen’) Basic coated, all positional rods.Applications: for steel plate structural steels, pipe work and forgings. Ideal for repairs of casting and machinery, compensate for dilution effect of poor steels. Often used where rutile deposits may be at risk from cracking.N.B. Suitable for AC (70V minimum open circuit) and DC+. Optimum rooting operability is obtained using DC-.

KENNEDY : เครื่องเชื่อม ตู้เชื่อมไฟฟ้า

Deposits C – 1.3% Mn weld metal for mild and medium tensile steels. Copper coat finish and double deoxidised. For use with CO2 or Ar-CO2 shielding gas. Made to BS 2901/1 : 1983 A18 & BS EN 440 G3 Si1. For welding mild steel and C-Mn steels such as boilers, tanks, pipework, machinery, vehicle chassis fabrication and shipbuilding. 0.7kg and 5.0kg reels are random wound. Both sizes are designed and packaged for use on Kennedy Dual Mig welders, Mini Migs, Migmates etc. Use with CO2 or Ar-CO2 shielding gas.

KENNEDY : เครื่องเชื่อม ตู้เชื่อมไฟฟ้า

General-purpose Mig wire with self-shielding flux core, allowing it to be used without the need for a separate shielding gas. Designed and packaged specifically for use on Kennedy Dual Mig welders, Mini Migs, Migmates etc. For welding mild steel and C-Mn steels such as boilers, tanks, pipework, machinery, vehicle chassis fabrication. 0.8mm diameter mini reels. Random wound and not layer wound.

STANLEY : เครื่องเชื่อม ตู้เชื่อมไฟฟ้า

ปืนหัวแรงบัดกรี ยี่ห้อ STANLEY รุ่น 69-041B

STANLEY : เครื่องเชื่อม ตู้เชื่อมไฟฟ้า

หัวแร้งปัดกรี ชนิดปากกา (69-031B,69-033B)

SENATOR : เครื่องเชื่อม ตู้เชื่อมไฟฟ้า

Desoldering Tool *Note: Ensure that the rod is pushed fully down to completely discharge any excess solder from the nozzle.

SENATOR : เครื่องเชื่อม ตู้เชื่อมไฟฟ้า

Butane Micro Soldering Tool

SENATOR : เครื่องเชื่อม ตู้เชื่อมไฟฟ้า

This excellent soldering kit represents exceptional value for money and contains: Butane soldering tool complete with 2.4mm soldering tip, hot knife tip, hot air tip and flame tip. Protective cap with pocket clip. Stand and sponge.

SENATOR : เครื่องเชื่อม ตู้เชื่อมไฟฟ้า

Butane Soldering Torch

New

POLO : เครื่องเชื่อม ตู้เชื่อมไฟฟ้า

เป็นเครื่องเชื่อมระบบ INVERTER แบบอาร์ค (Manual Matal Arc Welding)ขนาดกระทัดรัด น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายง่าย กระแสไฟเชื่อมคงที่ กันไฟกระชากประเหยัดกระแสไฟฟ้า มีระบบป้องกัน Over-voltage และ Over-current ต้นทุนต่ำ คุณภาพสูง อายุใช้งานยาว แนวเชื่อมมีความเรียบและสวย สามารถเชื่อมเหล็ก สแตนเลส และอลูมีเนียมใช้ลวดเชื่อมทั่วไปได้เกือบทุกชนิด"

New

POLO : เครื่องเชื่อม ตู้เชื่อมไฟฟ้า

เป็นเครื่องเชื่อมระบบ INVERTER แบบอาร์ค (Manual Matal Arc Welding)ขนาดกระทัดรัด น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายง่าย กระแสไฟเชื่อมคงที่ กันไฟกระชากประเหยัดกระแสไฟฟ้า มีระบบป้องกัน Over-voltage และ Over-current ต้นทุนต่ำ คุณภาพสูง อายุใช้งานยาว แนวเชื่อมมีความเรียบและสวย สามารถเชื่อมเหล็ก สแตนเลส และอลูมีเนียมใช้ลวดเชื่อมทั่วไปได้เกือบทุกชนิด"

New

POLO : เครื่องเชื่อม ตู้เชื่อมไฟฟ้า

เป็นเครื่องเชื่อมระบบ INVERTER แบบอาร์ค (Manual Matal Arc Welding)ขนาดกระทัดรัด น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายง่าย กระแสไฟเชื่อมคงที่ กันไฟกระชากประเหยัดกระแสไฟฟ้า มีระบบป้องกัน Over-voltage และ Over-current ต้นทุนต่ำ คุณภาพสูง อายุใช้งานยาว แนวเชื่อมมีความเรียบและสวย สามารถเชื่อมเหล็ก สแตนเลส และอลูมีเนียมใช้ลวดเชื่อมทั่วไปได้เกือบทุกชนิด"

JASIC : เครื่องเชื่อม ตู้เชื่อมไฟฟ้า

เครื่องตัดพลาสม่า แรงดันไฟในการตัด 60A - 104V ความสามารถในการตัดสูงสุด 25mm

KENNEDY : เครื่องเชื่อม ตู้เชื่อมไฟฟ้า

Thermo-plastic handles, designed for comfort and a firm safe grip.

JASIC : เครื่องเชื่อม ตู้เชื่อมไฟฟ้า

สามารถตัดชิ้นงานต่างๆ เช่น เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนีย ทองแดง ได้อย่างง่ายรวดเร็ว ประหยัด ตัวเครื่องน้ำหนักเบา ต้นทุนต่ำ คุณภาพสูง ตัดชิ้นงานเรียบ