อะไหล่และอุปกรณ์เสริม เครื่องเชื่อม

KENNEDY : เครื่องเชื่อม ตู้เชื่อมไฟฟ้า

Gas Lens Heatshield 54N01

KENNEDY : เครื่องเชื่อม ตู้เชื่อมไฟฟ้า

54N To Suit Wp 17/18/26 torches

KENNEDY : เครื่องเชื่อม ตู้เชื่อมไฟฟ้า

54N To suit WP17/18/26 torches.

KENNEDY : เครื่องเชื่อม ตู้เชื่อมไฟฟ้า

10N To suit WP17/18/26 torches.

KENNEDY : เครื่องเชื่อม ตู้เชื่อมไฟฟ้า

10N To suit WP17/18/26 torches.

KENNEDY : เครื่องเชื่อม ตู้เชื่อมไฟฟ้า

BIN57Y To suit WP17/18/26 torches.

KENNEDY : เครื่องเชื่อม ตู้เชื่อมไฟฟ้า

Tig Torches Whether water or air cooled, all Kennedy Tig torches are lightweight and durable. They come supplied with a 12.5ft (3.8m) cable, and silicon rubber rigid or flexible head mouldings for greater heat resistance.

KENNEDY : เครื่องเชื่อม ตู้เชื่อมไฟฟ้า

Mig Torch Accessories-Nozzles

KENNEDY : เครื่องเชื่อม ตู้เชื่อมไฟฟ้า

Contact Tips & Tip Adaptors

KENNEDY : เครื่องเชื่อม ตู้เชื่อมไฟฟ้า

PVC coated for use with steel wire.Colour coded to indicate

KENNEDY : เครื่องเชื่อม ตู้เชื่อมไฟฟ้า

Fitted with EURO connectors, with insulated gas nozzles for use with mixed gases and a 4m supple, lightweight cable to improve productivity.

KENNEDY : เครื่องเชื่อม ตู้เชื่อมไฟฟ้า

Acetylene nozzle mix can be used with the majority of popular cutting torches.Plate thickness refers to mild steel.

KENNEDY : เครื่องเชื่อม ตู้เชื่อมไฟฟ้า

75mm long propane nozzle mix can be used with the majority of popular cutting torches.

KENNEDY : เครื่องเชื่อม ตู้เชื่อมไฟฟ้า

Prolongs the life of gas welding and cutting nozzles. High strength,needle type files housed in an anodised aluminium flip-up pocket case.

KENNEDY : เครื่องเชื่อม ตู้เชื่อมไฟฟ้า

Arc welding rods for mild steel and medium tensile steels.Medium rutile coated, all positional rods. Applications: for steel plate and strip including structural steels and pipe work,especially under site conditions.Superb finish with self-releasing slag.N.B. Suitable for AC(50V minimum open circuit)and DC +/-.

KENNEDY : เครื่องเชื่อม ตู้เชื่อมไฟฟ้า

E7018 (‘Low Hydrogen’) Basic coated, all positional rods.Applications: for steel plate structural steels, pipe work and forgings. Ideal for repairs of casting and machinery, compensate for dilution effect of poor steels. Often used where rutile deposits may be at risk from cracking.N.B. Suitable for AC (70V minimum open circuit) and DC+. Optimum rooting operability is obtained using DC-.

KENNEDY : เครื่องเชื่อม ตู้เชื่อมไฟฟ้า

Deposits C – 1.3% Mn weld metal for mild and medium tensile steels. Copper coat finish and double deoxidised. For use with CO2 or Ar-CO2 shielding gas. Made to BS 2901/1 : 1983 A18 & BS EN 440 G3 Si1. For welding mild steel and C-Mn steels such as boilers, tanks, pipework, machinery, vehicle chassis fabrication and shipbuilding. 0.7kg and 5.0kg reels are random wound. Both sizes are designed and packaged for use on Kennedy Dual Mig welders, Mini Migs, Migmates etc. Use with CO2 or Ar-CO2 shielding gas.

KENNEDY : เครื่องเชื่อม ตู้เชื่อมไฟฟ้า

General-purpose Mig wire with self-shielding flux core, allowing it to be used without the need for a separate shielding gas. Designed and packaged specifically for use on Kennedy Dual Mig welders, Mini Migs, Migmates etc. For welding mild steel and C-Mn steels such as boilers, tanks, pipework, machinery, vehicle chassis fabrication. 0.8mm diameter mini reels. Random wound and not layer wound.

JASIC : เครื่องเชื่อม ตู้เชื่อมไฟฟ้า

เครื่องเชื่อมระบบทิก (TIG) Inverter กระแสไฟเชื่อมคงที่ น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายง่าย ประหยัดกระแสไฟฟ้า ตุ้นทุนต่ำ คุณภาพสูง ทำให้แนวเชื่อมมีความเรียบ