ตลับต๊าปเกลียว

RIDGID : ตลับต๊าปเกลียว

ตลับต๊าปทำเกลียว (Die Heads: Manual Threaders - Models 00-R, 12-R)