ชุดตลับต๊าปเกลียว / ชุดตลับต๊าปเกลียวพร้อมด้าม

RIDGID : เครื่องต๊าปเกลียว

ชุดตลับต๊าปทำเกลียวพร้อมด้าม Alloy Thread