ฟันต๊าป

RIDGID : เครื่องต๊าปเกลียว

ฟันต๊าปสำหรับตลับทุกรุ่น (Pipe Dies: 00-R, 12-R) Manual Threading Pipe and Bolt Dies