ฟันต๊าป

RIDGID : เครื่องต๊าปเกลียว

ฟันต๊าปสำหรับตลับต๊าปทุกรุ่น (Pipe Dies: 00-R, 12-R) Manual Threading Pipe and Bolt Dies

RIDGID : เครื่องต๊าปเกลียว

ฟันต๊าปสำหรับเครื่องต๊าปทุกรุ่น (Pipe Dies for Machine Die Heads)

RIDGID : เครื่องต๊าปเกลียว

ฟันต๊าปสำหรับตลับทุกรุ่น (Pipe Dies: 00-R, 12-R) Manual Threading Pipe and Bolt Dies